Podrobnější informace o akcích územníh sdružení ČZS Cheb 2014.

Na územní konferenci ČZS Cheb 6.9.2014 bylo konstatováno ve zprávě předsedy představenstva ÚS,že rozvoj zvýšené aktivní činnosti je podmíněn dobrou spoluprací s s ústředím svazu,RR ČZS a především s orgány státní správy a to: Krajským úřadem Karlovarského kraje a Městským úřadem v Chebu.

Byly uzavřeny smlouvy: Smlouva o vzájemné spolupráci s Karlovarským krajem,Smlouva o poskytnutí příspěvku s Karlovarským krajem na rok 2013 a 2014,Smlouva o poskytnutí příspěvku s městem Cheb na rok 2014 a Smlouva o poskytnutí dotace ze SR prostřednictvím MZe ČR pro rok 2013 a 2014.Z těchto prostředků a vlastních zdrojů byly financovány tyto akce: 

Krajská zahrádkářská výstava Cheb 14.-15.9.2013.

Významnou podporu  poskytly: Republiková rada ČZS,hejtman Karlovarského kraje PaedDr.Josef Novotný,který převzal  ZÁŠTITU nad touto výstavou a dále starosta města Cheb RNDr.Pavel Vanoušek,který nabídl spolupráci při zajištění potřebných prostor v KC Svoboda Cheb.

Vložit 2 foto:

Práce s mládeží:

Práci s mládeží uskutečňuje územní sdružení ČZS Cheb za významné finanční podpory města Cheb.Na základě uzavřené Smlouvy o finančním příspěvku města Cheb,pro rok 2014 ve výši 6 000,0 Kč a uzavřené Smlouvě o vzájemné spolupráci  se 6.Základní školou Cheb,byly realizovány následující akce:

         Zahrádka pro žáky ekotýmu: V Palackého ulici v Chebu,jsme vyčlenili zahrádku o výměře 230,0 m2 z poskytnutých prostředků jsme zakoupili potřebné zahrádkářské nářadí.

          

        Tématický zájezd: 20.června 2014 se uskutečnil tématický zájezd 26 žáků se zájmem o přírodu do ZOO  parku v Chomutově.Vybráni byli žáci kteří aktívně  pracují ve školním ekotýmu a dále žáci,kteří nás reprezentují na přírodovědných soutěžích,jako je  například "Biologická olympiáda" či soutěž"Mladý zahrádkář".

                               


        Propagační expozice ÚS ČZS Cheb a ZO Lipová, 5.-6.7.2014:

                            

       Krajská zahrádkářská výstava v Rotavě,27.-28.8.2014:

              

     Zahrádkářská výstava ZO Velká Hleďsebe 6.-7.9.2014:

         

    Zahrádkářská výstava ZO Skalná 20.9.2014:

         Podzimní akce se zahrádkáři z Tirschenrethu- Waldsasen 28.9.2014.

         

      Lázeňský festival jablek Mariánské Lázně za účasti zahrádkářů z Tirschenrethu 11.10.2014:

            

           

      Expozice zahrádkářů z Tirschenreuthu 11.10 2014: