Rámcový plán činnosti ÚS ČZS Cheb na rok 2021


Březen 2021: hlasování představenstva ÚS Cheb formou Per Rollam

Program:                                                                                                                  

 1. Zpráva o hospodaření ÚS za rok 2020 rozpočet na rok 2021
 2. Zpráva o činnosti ÚS a KK za rok 2020
 3. Plán činnosti ÚS na rok 2021
 4. Usnesení bude odhlasováno formou Per Rollam

Duben 2021: hlasování územní rady a předsedů ZO ČZS Cheb Per Rollam

Pozvánky s návrhem programu budou rozeslány nejpozději 14 dní předem.

19. června 2021 v 9,30 hodin: schůze představenstva ÚS Cheb.

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí ÚS
 2. Hospodářské výsledky za období 01 – 05. 2021
 3. Návrhy na vyznamenání na rok 2022 a požadavky na přidělení dotací od MZe
 4. Vyhodnocení výročních členských schůzí ZO
 5. Aktuality
 6. Usnesení

18. září 2021 v 9,30 hodin schůze představenstva ÚS Cheb

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí ÚR a ÚS
 2. Hospodářské výsledky za období 01 – 08. 2021
 3. Zpráva o odeslání návrhů na vyznamenání na rok 2022 a požadavky na dotace od MZe
 4. Aktuality
 5. Usnesení

11. prosince 2021 v 9,30 hodin schůze představenstva ÚS Cheb.

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí ÚR a ÚSPlán činnosti na rok 2022
 2. Hospodářské výsledky za období 01 – 11. 2021
 3. Zpráva o podzimním zasedání RR
 4. Projednání a schválení návrhů na vyznamenání ÚS na rok 2022
 5. Aktuality
 6. Usnesení

Program jednotlivých schůzí obsahuje základní body a bude vždy upřesněn a schválen na začátku schůze podle aktuálních potřeb. Pozvánka bude účastníkům zasílaná nejméně 14 dní před konáním schůze. V případě nouzových opatření vyvolané pandemií koronaviru SARS CoV-2, budou termíny schůzi operativně upravené, nebo bude schůze nahrazena hlasováním mimo shromáždění formou Per Rollam.

Úřední hodiny ÚS Cheb:

Budou konány vždy prvé pracovní úterý v měsíci kromě července a srpna od 14,00 do 17,00 hodin v kanceláři ústředí ÚS Cheb, Ke Kaštanům 1978/15, Cheb. Zajišťují př. Stejskal, Picek, Weiss, Dubová a Fofoňková.

V Chebu, dne 15. 7. 2021                                                                                Vlastimil Stejskal v.r.

                                                                                                                      předseda ÚS ČZS Cheb