Jihomoravský zimní oblastní kurz

Naše územní rada pořádá pro zahrádkáře z Jihomoravského kraje Jihomoravský zimní oblastní kurz. Tento kurz spadá do kategorie oblastních školení oblastních odborných instruktorů (OŠ-OOI) pořádaných oblastními školícími středisky (OŠS) územních rad Českého zahrádkářského svazu. Na rozdíl od ostatních OŠ-OOI je náš kurz koncipován pro širokou zahrádkářskou veřejnost. Kurz  v současnosti probíhá během osmi sobot od listopadu do března. Přesto, že přednášející jsou většinou vysokoškolští vyučující a odborníci z praxe, tím i nejvyšší kapacity ve svém oboru v naší republice, jsou přednášky podávány srozumitelně i pro poučeného laika, jímž většina zahrádkářů je.

 

AKTUÁLNÍ PROGRAM KURZU JE ZDE.Historie

První běh kurzu se uskutečnil roku 1985. Okresní výbor ČZS jej organizoval  v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na ulici Kotlářské.

 

Po roce 1989 vedl organizaci kurzu MUDr. Svatopluk Košťál, Hc. Přednášky probíhaly v aule Masarykovy univerzity na ulici Kotlářské 2.

 

Seznam témat přednášek se dochoval od roku 1996. Také několik fotografií z běhu kurzu z roku 2000/2001.

 

V roce 2004 Mudr. Košťál odstoupil  pro nemoc z organizace kurzu  a vedení se ujal Ing Jiří Procházka. Protože v té době došlo k rekonstrukci auly MU běh kurzu se díky pomoci prof. Vojtěcha Řezníčka, CSc. přestěhoval do prostoru Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity na ulici zemědělskou 1 v Černých polích. V té době se délka přednášek ustálila na dvouch hodinách a počet přednášek v jednom ročníku kurzu na na 16 v průběhu osmi sobot. ČZS program svého kurzu nabídla univerzitě pro její studenty a zaměstnance, kteří se kurzu hojně zůčastňovali a za to univerzita poskytla bezplatně pro běh kurzu svoje prostory. To se změnilo v rooce 2007, kdy po nás chtěl rektorát MZLU zaplatit 70 000Kč za poronájem posluchárny. V prvním okamžiku jsme chtěli kurz zrušit, protože celý rozpočet kurzu v předchozím roce činil necelých 30tis Kč, ale nakonec jsme našli řešení v přesunu některých přednášek na Masarykovu univerzitu a zajíštění více zdrojů financování včetně zpoplatnění přednášek. V následujícím roce se podařilo zajistit levnější prostory na ulici Křenové 67, kde kurz probíhá dodnes. Z období finanční tísně zůstal poplatek pro věřejnost, přičemž členové ČZS mají vstup zdarma. To způsobilo i přírůstek několika nových členů našemu svazu.

 

Za dobu vedení kurzu Ing Procházkou je k dispozici ucelená řada závěrečných zpráv, z kterých si můžete udělat obrázek o rozsahu a kvalitě kurzu.

 

Aktuální informace

 

V současné době Přednášky kurzu probíhají v sále na Křenové 67. v II patře. Vzdělávací středisko využívá vlastní notebook s dataprojektorem a půjčuje si ozvučení od majitele sálu.

Aktuální pozvánka je ke stažení v pdf souboru zde. Zájemcům kteří si zaplatí známku jsou pozvánky posílány poštou letos to bylo 14 frekventantů. Ostatním je pozvánka doručena na jejich e-mail - 180 frekventantů.

 

Kurzu se zúčastňují frekventanti nejen z Jižní moravy ale i ze Severní a z východních Čecha kraje Vysočina. Od roku 2011 náš kurz navštěvují také občané ze Slovenska.