ZO ČZS Ochoz u  Brna

  

 

r>
 Evidenční číslo

 603 013

 Identifikační číslo

 72567783

 Datum založení 1.1.1959
 Počet členů

 75

 e-mail

 djchybovi@volný.cz 


Výbor ZO ČZS

 Předseda Jana Janková tel: 774 876 361
 Člen Jiří Chyba 
 Člen Jaromír Chyba 
 Člen Alois Petlach 
 Člen Ing. Pavel Urbánek 
 Člen Barbora Gotvaldová
 Člen Jan Langer 
 Člen Bronislav Beránek 
 Člen Blanka Doleželová
   
 Předseda KK Šárka Trávničková 
 Člen KK Zuzana Lízalová 
 Člen KK Ivana HluškováHistorie:


Organizace byla založena 1.1.1959.

 
Odborná a osvětová činnost a poskytované služby:


Organizace ve spolupráci s místní ZŠ podchytila mladé školáky a zajišťuje pravidelně jejich účast na soutěži Mladý zahrádkář.
Každoročně na podzim pořádá organizace výstavu ovoce a zeleniny, květin a rukodělných prací občanů Ochozu.
Výbor každoročně zajišťuje pro své členy i nečleny dva tématické zájezdy, z toho vždy jeden dvoudenní.
V rámci zdokonalování pomáhají někteří členové ZO občanům při řezu stromů.
Ve spolupráci s jinými organizacemi pořádají členové různé sportovní turnaje a divadelní představení pro děti.
Pro lepší propagaci obce a ČZS si organizace nechala zhotovit prapor se znakem obce a ČZS.


Problémy a  úspěchy organizace:


Problémem organizace je, že nemá svoji zasedací místnost a proto se členové výboru scházejí v salonku restaurace.
Úspěchem bylo vyznamenání dlouholetého člena výboru Bronzovou medailí za rozvoj zahrádkářství.

 
Zajímavosti v okolí:

Obec Ochoz leží v krajinné oblasti Moravský kras a je obklopená lesy, lomy a též jeskyněmi. Nejznámější z nich jsou Pekárna, Ochozská jeskyně, Netopýrka a Švédův stůl. Byly v nich nalezeny různé úlomky kostí mamutů a medvědů.
Cesta kolem rybníka pod Hádkem v krásném údolí Malé říčky nás zavede až ke Kaprálovu mlýnu (dnes skautská základna), dále ke známé restauraci U jelena, k Muchově boudě a až do Mariánského údolí

 
Chystané akce :

Leden       :  ples
Únor         : setkání při prořezávání stromů
Březen      : výroční členská schůze s videofilmem
Duben-květen : tématický zájezd
Červen      : zajištění a pomoc při dni dětí (amatérské divadlo)
Červenec-září : dvoudenní zájezd za krásami naší země
Říjen         : výstava ovoce, zeleniny a rukodělných prací našich občanů
Listopad-prosinec : kurzy