obr

Příroda kolem nás - ohlédnutí

"Na stezce plné úkolů, poznávejte přírodu",

bylo motto naučné stezky, kterou připravily pro dětské návštěvníky výstavy Natura viva zájmové svazy. Děti po prohlídce expozic odpovídaly na různé otázky týkající se včelařství, rybářství, myslivosti a zahrádkářství. Na úseku Českého zahrádkářského svazu si mohly prohlédnout skalku, záhonky se zeleninou, ovocné a  okrasné rostliny. Součástí byl také kompost a ukázka nářadí pro práci na zahradě. Proto pro ně jistě nebylo těžké určit k čemu kompost slouží, pojmenovat vystavené nářadí a pokusit se určit vysazené rostliny. Mimo jiné si také děti vyzkoušely i sázení muškátů, které si potom mohly s květináči odnést domů k dalšímu pěstování. Zde je třeba poděkovat zahrádkářům z Územního sdružení ČZS Nymburk za jejich obětavou pomoc při realizaci akce.

obr