Výbor organizace

Na výroční členské schůzi ZO proběhly volby na příští volební období.

V tomto období bude výbor pracovat v tomto složení:

předseda:      Ing. Jaroslav KOŘÍNEK

pokladní:       Olga KONČICKÁ

tajemník:       Vladimír ČAPEK

člen:              Šárka POUROVÁ

člen:              Václav SKŮRA

revizní komise

předseda        Libuše KASKOVÁVšem přejeme hodně úspěchů v celém období.