Historie

Zahrádkářská organizace byla ve Vysokém Veselí založena 11. března 1962.

Krátce po založení, vznikla první osada. Zájem o zahrádkaření rostl a tak zahrádkářská organizace začátkem 70. let po dohodě s MNV a JZD dostala do užívání další parcely a vznikla druhá osada. V průběhu 80. let měla naše organizace téměř 100 členů. 

V současné době hospodaří členové organizace v jedné osadě. Členové organizace propagovali svoji činnost prodejními výstavami, které od roku 2007 byly pořádány pod názvem VYSOKOVESELSKÝ KRTEK.

26. 3. 2022 jsme uspořádali slavnostní schůze k šedesátému výročí založení naší organizace. Přesto, že patříme k menším organizacím, nemusíme se za svojí práci stydět. To mimo jiné dokládá udělení zlaté medaile ČZS naší organizaci v roce 2020. Na schůzi jsme předali medaile ČZS Libuši Kaskové a Františku Vinterovi.

16. 4. 2022 uspořádala naše organizace zájezd do skláren Pačínek v Kunraticích u Cvikova a muzea masek v Zákupech.

24. 9. 2022 jsme navštívili zámek a park ve Zruči nad Sázavou a Sázavský klášter.