Naše začátky

Dne 1. dubna 1966 byla v Troubsku založena Základní organizace ČZS

Historicky první výbor pracoval ve složení: ing. Švestka a pánové Tesař, Valeš, Pillmayer, Čoupek a Pluháček. V tomto roce bylo zaregistrováno 32 zakládajících členů, jejichž činností byla starost o přidělené pozemky, náves obce a travnatý pás kolem potoka, kde kvetly růže. Objednávaly se stromky, hnojiva, rašelina a zemina pro členy. Tehdejší svaz byl velice aktivní, konalo se více schůzí, přednášek a také promítání odborných filmů. V roce 1970 byl zvolen nový předseda pan Alois Pelc. ZO měla v této době i vlastní knihovnu a za menší poplatky zapůjčovala odborné knihy a časopisy.

Roku 1972 za předsednictví pana Antonína Kozla se začal pro členy odebírat časopis Zahrádkář. Později byla knihovna ZO darována do knihovny obecní aby bylo knih více využito. V těchto letech bylo zahrádkáři dodáváno z jejich vlastní produkce ovoce do Základní školy a do sběrny, která v Troubsku existovala. Od roku 1976 do roku 1979 se zúčastňovali členové ZO prací na výstavbě Mateřské školy a přístavby Pošty, kde bylo odpracováno několik stovek hodin. Dále se pracovalo na výsadbě stromů a keřů na zahradě kolem nové Mateřské školy. Roku 1980 bylo již registrováno 82. členů ZO a na výroční schůzi v únoru 1982 byl zvolen nový předseda ing. Jan Smrž.

V těchto letech probíhala v obci vždy na jaře soutěž o nejlepší předzahrádku a výherce byl pokaždé odměněn knihou. Roku 1982 byly organizaci přiděleny nové pozemky v Popůvkách, které někteří členové užívají dodnes. Zahrádkáři prováděli v těchto letech také výstavy vlastních výpěstků, které byly kladně hodnoceny občany obce. V roce 1987 byl na výroční schůzi zvolen současný předseda ZO pan ing. Vladimír Procházka a členům byly přiděleny k užívání pozemky v Liškách. (Směrem na Omice). Celou tuto dobu byly organizovány několikrát do roka různé zájezdy jak tématické, tak i po památkách.Z podkladů sepsal Pavel Doležal