Termíny schůzí

Schůze výboru ZO ČZS Písty se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, pokud není stanoveno jinak.

Příští schůze výboru ZO ČZS Písty je stanovena na 25.10.2023 od 18:00 hodin v hostinci u Kyselů.