Jubilea

Zde uvádíme jména členů ZO ČZS Písty, kteří v daném roce slaví významná životní jubilea.
Jubilea v roce 2022

Únor - Josef Grospietsch, Boučková Anna Srpen - Lenka DoubravováZáří - Tibor Jakubec, Naďa ŠulcováListopad - Karel ZelenkaProsinec - Antonín Doubrava

7. 3. 2022 - číst více

Jubilea v roce 2020

Únor - paní Havlová Anna Březen - pan Brožek Josef Květen - paní Procházková Alena Červen - paní Nováková Alena Září - paní Šupolíková Jiřina

10. 1. 2020 - číst více

Jubilea v roce 2019

Březen - Cingr Josef, Komárková Helena  Květen - Krahulová Věra Září - Komárková Marie, Skořepa Jaroslav Listopad - Cingrová Helena, Bouček Jaroslav

13. 10. 2019 - číst více

Jubilea v roce 2018

Březen - Jiří Havel Květen - Hana Holešovská Srpen - Zbyněk Procházka, Jarmila Hnízdová, Alena Brynychová Září - Milena Sládková Listopad - Jaroslava Jirousková, Zelenková Dagmar

18. 3. 2018 - číst více

Jubilea v roce 2017

Únor - Grospietsch Josef, Boučková Anna Březen - Jandíková Jitka Srpen - Bartková Alena Září - Šulcová Naďa, Fandáková Monika Listopad - Zelenka Karel Prosinec - Doubrava Antonín

20. 5. 2016 - číst více

Jubilea v roce 2016

Březen - Soběslavová Věra Duben - Slezáková Zdeňka Květen - Bláha Miloš Červen - Komárek Vítek Červenec - Veverková Marta Říjen - Novotná Hana, Šťastná Hana Listopad - Jirousek Jiří, Procházková Kateřina Prosinec - Kočová Marie

8. 9. 2016 - číst více

Členové výboru ZO přichází k oslavencům blahopřát s drobnými dárky.

Za významná jubilea se považuje 50 let, 60 let a dále s pětiletými intervaly 65 let, 70 let, 75 let, 80, 85 let, 90 atd.