Úvod

 Vítejte na stránkách základní organizace Českého zahrádkářského svazu Písty

Základní organizace (ZO) Písty byla založena v roce 1967. Prvním předsedou byl Jan Valenta. 

V současné době má ZO 34 aktivních členů. Úzce spolupracuje s místní organizací dobrovolných hasičů, Sokolem a také s místním Obecním úřadem a klubem seniorů.

Podílí se na všech akcích pro nejmenší občany Píst a také pro dospělé a především udržuje prostranství naší malebné vesničky tak, aby se v ní pěkně žilo.

Největší chloubou je zachování místní Moštárny, která byla vystavěna svépomocí v roce 1983 - další informace naleznete v odkazu - Moštárna.  

Složení výboru ZO Písty:

  • Marta Veverková- předsedkyně
  • Tibor Jakubec - místopředseda
  • Lucie Holubová - tajemnice
  • Lenka Doubravová - hospodářka
  • Dagmar Zelenková
  • Jiří Havel
  • Alena Procházková
  • Hynek Fandák
  • Miloš Bláha