Včelařský kroužek

Vedení včelařského kroužku se ujala přítelkyně Dana Ottová, za pomoci Marie Syrovátkové a Davida Syrovátky.


Včelařský kroužek je vedený ve spolupráci se ZŠ Nové Hodějovice a vede jej student PF České Budějovice David Syrovátka a zástupce  Marie Syrovátková.Tento kroužek je realizován již čtyři roky a doufáme,že bude probíhat i nadále.
V letošním roce se uskutečnilo několik akcí.V měsíci červnu probíhalo víkendové setkání a to od pátku do neděle,děti se bezvadně bavily,bylo nádherné počasí a to přispělo k výborné náladě.Občerstvení bylo hrazeno z dotace od města České Budějovice,vítězové soutěží byli odměněni hodnotnými cenami,včetně odborné literatury o  chovu včel.Toto setkání nahradilo medobraní,které proběhlo již dříve za účasti jen několika dětí.
Na dotace byl zakoupen celoskleněný úl,který je pro děti zajímavým zpestřením,děti vidí jak včely v úlu pracují .
V říjnu proběhla výstava ČZS,kde byly vystaveny včelařské pomůcky a produkty.Byly zde pro děti konány přednášky od odborníků s ukázkou včelích plástů,jak jsou v úlech seřazeny a obsedány včelami,kde se pohybuje matka,jak se nazývají včely a jakou vykonávají v úle funkci.Tento výklad zajišťovala studentka SZŠ ,Rudolfovská ul.,Ing.Frána,Ing Kříž a Ing Křenek.
V podzimních měsících si děti odlévaly voskové figurky ze včelího vosku,které si děti mohly odnést domů a ozdobit si vánoční stromek.
Koncem listopadu jsme se opět sešli v klubovně moštárny,kde si děti upekly a ozdobily medové perníčky,které si rovněž odnesly domů.K tomu dostaly ,,Mikulášskou nadílku"  občerstvení po skončení práce.
Letošní rok začal opět kroužky s probíráním včelařské latiny.
Celkem:
Dnes:
On line:
65484
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice
370 08, České Budějovice, č.zo: 201013, IČO: 685 44 375
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.