Historie ZO ČZS

Jak začínala naše ZO

 

 

 


Ustavující schůze naší ZO ČZS se konala 16.4.1962, v požárním domě v Nových Hodějovicích, za účasti 26 zakládajících členů. Prvním předsedou byl př.Karel Trajer, který vykonával funkci do roku 1975. ZO se postupně rozšiřovala a nejvíce členů měla v roce 1987 a to 116. Ve skromných poměrech uskutečňovala svoji činnost. Schůze a přednášky se konaly v požárním domě nebo v hospodě či v tehdejším agitačním středisku. I tak se dařilo pořádat přednášky, zajišťovat zahrádkářské potřeby a pořádat tématické zájezdy a exkurse.

 

 

 

Od roku 1976 došlo k podstatným změnám ve složení výboru ZO, předsedou byl zvolen př.František Jindra, který funkci vykonával do r.1990. Činnost se rozrostla o pořádání výstav a zahrádkářských plesů.
Významným mezníkem v činnosti ZO byl r.1982, kdy se dospělo k rozhodnutí o svépomocné výstavbě hospodářského zařízení a moštárny. Původní skromné předpoklady o použití staršího stavebního montovaného objektu se díky intenzivnímu jednání v r.1983 podařilo změnit a tím i náš skromný projekt. Koncem roku jsme obdrželi pozemek - dosavadní smetiště - do trvalého užívání, bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba byla zařazena do akce "Z" na r.1984, tomu již předcházely svépomocné přípravné práce našich členů již v r.1983, kdy byly provedeny terénní úpravy a vybudování základů. V roce 1984 byla provedena největší část výstavby a dokončení pak v roce 1985, kdy se zahájilo moštování jako zkušební provoz. Bylo vymoštováno prvních 2264 kg ovoce. Nějaký čas náš areál sloužil jako výkupna ovoce pro Jednotu.
Od roku 1991 je předsedou ZO př.Milan Syrovátka, který svoji funkci vykonává do dodnes.
 
Celkem:
Dnes:
On line:
65484
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice
370 08, České Budějovice, č.zo: 201013, IČO: 685 44 375
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.