Složení výboru ZO

Předseda ZO                               Jiří Krejzar                 739 038 925

Místopředseda                             Hanuš Jiřinský

Jednatel                                     Marie Ševčíková

Pokladník                                    Jana Pospíšilová

 

Termíny výborových schůzí od 18.00 hod. v jednací místnosti Obecního úřadu.

2.6., 1.9., 10.3., 3.11., 1.12.