Dýšiná

Obec Dýšina leží 10 km severovýchodně od Plzně. Patří k ní osada Nová Huť a Horomyslice.

Historie Dýšiny je delší než Plzně. Založena byla roku 1242 za vlády Přemyslovců. Již tehdy se stal dominantou obce raně gotický kostel. Velkou tradici zde má železářství. Okolí bylo vždy poměrně bohaté na železnou rudu. V 17. století byly v Nové Huti a Hornomyslicích vysoké pece a na řece Klabavě vznikaly Hamry. Toto je vlastně příčinou toho, že dnes je Dýšina průmyslovou obcí a ztrácí tak v současnosti doslovný vesnický charakter. 

V obci je pomník generála Pattona a obec dodnes udržuje dobré kontakty s jeho potomky. V obci působí Spolek dobrovolných hasičů.