Dýšiná

Obec Dýšina leží 10 km severovýchodně od Plzně. Patří k ní osada Nová Huť a Horomyslice.

Historie Dýšiny je delší než Plzně. Založena byla roku 1242 za vlády Přemyslovců. Již tehdy se stal dominantou obce raně gotický kostel. Velkou tradici zde má železářství. Okolí bylo vždy poměrně bohaté na železnou rudu. V 17. století byly v Nové Huti a Hornomyslicích vysoké pece a na řece Klabavě vznikaly Hamry. Toto je vlastně příčinou toho, že dnes je Dýšina průmyslovou obcí a ztrácí tak v současnosti doslovný vesnický charakter. 

V obci je pomník generála Pattona a obec dodnes udržuje dobré kontakty s jeho potomky. V obci působí Spolek dobrovolných hasičů.


Celkem:
Dnes:
On line:
14206
11
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dýšiná,  č.zo: 305003
Na vyhlídce 240 33002, IČO: 4794829, tel. 739 038 925
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.