Z činnosti naší ZO

 

Významná výročí naší ZO ČZS v roce 2012.

Na slavnostní VČS jsme si v roce 2012 připomínali:

70 let od založení prvního ovocnářského spolku v našem městě, v roce 1942

55 let od založení celostátní zahrádkářské organizace ČZS, v roce 1957 a

40 let družební spolupráce se zahrádkáři ze Zlatých Moravců, v roce 1972.

Při této příležitosti dostali někteří členové ZO svazová ocenění.

Čestné uznaní ÚS ČZS Kroměříž za dlouhodobou práci ve výboru a za 20 let vedení kroniky - Matušková Božena

Čestné uznaní ZO ČZS městská Bystřice p.H. za dlouholetou práci ve výboru ZO - Malinkovičová Marta

Čestné uznaní ZO ČZS městská Bystřice p.H. za aktivní práci ve výboru ZO - Nedbal Jaroslav, Neradil Zdeněk, Kajnar Antonín.

Poděkování ZO ČZS městská Bystřice p.H. za plnění úkolů člena výboru ZO - Zmeškal Milan


Akce naší ZO ČZS v r. 2012.

Kromě slavnostní VČS jsme pořádali i další akce. 

V měsíci září jsme přivítali v našem městě přátele z družební zahrádkářské organizace Zlaté Moravce ze Slovenska, kterým jsme přichystali celodenní program. Kromě návštěvy známých bystřických okrasných školek ,,Horák a synové", jsme vyjeli i na známé poutní místo ,,Hostýn", kde jsme také shlédli krásnou výstavu duchovních obrazů Zdeňka Hajného z Prahy, rodáka ze Vsetína. Na oplátku jsme byli pozváni na návštěvu do jejich města.

V prosinci jsme spolupořádali s místními včelaři společnou výstavu ,,Medový den", kde jsme se naposled v roce 2012 prezentovali historickými dokumenty a fotografiemi při příležitosti 70 let od vzniku prvního ovocnářského spolku v našem městě a 40 let družební spolupráce s přáteli ze Slovenska.

Poslední společenskou činností v r. 2012 naší ZO byla spolupráce při organizování akce ,,Ochutnávka vín" s naším členem, panem J. Kopeckým. Věříme, že v ní budeme pokračovat i v dalších letech.

Protože jsme od našeho města získali městský finanční grant, v prosinci jsme ještě částečně rekonstruovali naši klubovnu v Domě zahrádkářů.  


V rekonstrukci našeho Domu zahrádkářů jsme pokračovali i v r. 2013

Začátkem letošního léta jsme se pustili do dokončení rekonstrukce naší klubovny v podkroví Domu zahrádkářů. Plastové okno a částečné zateplení místnosti již bylo provedeno koncem loňského roku. Před dokončením zateplení byly vyměněny stropní světla, instalován el. přímotop s termostatem místo lokálních kamen, byly vyměněny dveře do příručního skladu a hlavní vchodové dveře. Přes prázdniny se dodělalo zateplení stropu a příčky do přilehlého skladu vedle klubovny. Celá akce byla dokončena před zahájením moštovací sezony koncem srpna. Zrekonstruovaná klubovna by měla sloužit hlavně v zimě pro bohatší spolkový život naší ZO. 


Výrobu odpeckovávačky na švestky při vaření povidel jsme odstartovali v roce 2014.

Vlastní výrobu předcházely úvahy nějakou odpeckovávačku koupit. Když jsme však zjistili, jaké jsou nereálné ceny tohoto stroje pro naši ZO, museli jsme od koupě upustit. Začali jsme hledat někoho, kdo nám pomůže s výkresy, popř. výrobou. Ty ochotnější ZO sídlí daleko a ty, co sídlí blíž, ochotou neoplývaly, prý kvůli konkurenci. Trvalo nějaký měsíc, než jsme pochopili, že pomoc můžeme hledat jenom sami u sebe. Zde bych chtěl vyzvednou právě našeho Milana Zmeškala, zahrádkáře, který se zdravě naštval a do výroby se po společných konzultacích sám pustil. V závěru jsme byli nuceni některé vysoce odborné práce svěřit odborníkovi, ale 90% práce odvedl sám. Odpeckovačka byla dokončena začátkem roku 2015 a tak jsme čekali jen na její praktické použití. To jsme vyzkoušeli při vaření povidel v této sezoně 2015 a odpeckovačka funguje! Je to proto i výzva pro ty občany našeho města, kteří z těchto důvodů jezdili vařit povidla ke konkurenci, že odpeckování švestek funguje i u nás. Takže pro příští sezonu se těšíme, že vaření povidel u nás také  vyzkoušíte. 

Co dodat v závěru roku 2015. Výbor v tomto složení pracuje od roku 2009. Prošel posledními volbami beze změny a v návalu úkolů, které si stanovil, si ani nevšiml, že členové výboru stárnou. Během těch let se někteří z nich stali ,,neupotřebitelní pro fyzickou práci", vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. A snad každý ví, že při udržování nějakého movitého, či nemovitého majetku se to bez práce neobejde. Samozřejmě stárne i členská základna, naši členové ZO se do funkcí nehrnou a nehrnou se ani noví mladí zahrádkáři a tak mne někdy přepadá pesimistická nálada, co bude dál. Kdo bude pokračovat v této bohulibé činnosti, pro kterou jsme obětovali bezplatně stovky hodin. No, necháme to prozatím koňovi, prý má větší hlavu. 

Tak na závěr aspoň trochu optimismu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení našeho města, jmenovitě našemu starostovi Mgr. Zdeňkovi Pánkovi, který nám vždy vyšel vstříc, když jsme potřebovali jako zahrádkářská organizace pomoc.  

A tak mi ještě dovolte, abych té naší zahrádkářské rodině a lidem dobré vůle popřál před nadcházejícími vánočními svátky krásné a pohodové vánoce a hodně zdraví a úspěchů v tom roce 2016.  


Fotky z uvedených akcích můžete najít ve ,,Fotogalerii".  


Oprava střechy na našem objektu ,,Dům zahrádkářů".

Tak konečně můžeme říct a je hotovo.  V letošním srpnu roku 2017 se nám konečně podařilo vyměnit krytinu střechy na našem Domě zahrádkářů, což byl poslední úkol, který jsme si stanovili během volebního období současného výboru naší ZO. Samozřejmě to nebylo zase tak jednoduché, protože po shození staré krytiny se objevily mnohé vady na kráse, které se musely opravit. Byla to výměna některých ztrouchnivělých trámů, oprava podbití střechy a oprava štítů. Tím se samozřejmě zvýšily konečné náklady, ale protože jsme dopředu prozřetelně požádali o zapůjčení peněz náš Český zahrádkářský svaz, tak se s tím nějak popereme a dluh  během smluvní doby vrátíme. Pro nás je důležitý výsledek a ten je určitě na vzhledu budovy vidět. 

Nakonec výsledek této opravy můžete posoudit sami z fotografií v naší fotogalerii.


Celkem:
Dnes:
On line:
32726
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 městská, Bystřice pod Hostýnem
Rusavská 195, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, č.zo: 608001, IČO: 60382881, tel. 737 723 024
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.