Informační zpravodaj ÚS ČZS Žďár nad Sázavou 1/ 2022

Informační zpravodaj ÚS ČZS Źďár nad Sázavou

Po rozvolnění pandemie a doufám, že i v brzké době skončení a tím návrat do normálního života, Vás zdravím s přáním pevného zdraví a pěstitelských úspěchů na vašich zahrádkách.

1. Zahrádkářský zákon                                                                                                          

Jak již jistě všichni víte, po více jak 20letém snažení a to v příznivé politické době, byl v platnosti od 1. prosince 2021 přijat Zahrádkářský zákon. Tento zákon je obzvlášť důležitý pro členy v zahrádkových koloniích k ochraně uživatelské půdy.

2.Uchování zápisů z jednání

Občanský zákoník od 1. 1. 2021 ukládá povinnost všem právnickým osobám, tj. i organizačním jednotkám ČZS (ZO, ÚS) povinnost uchovávat zápisy z jednání. Povinnost se vztahuje na veškeré dokumenty včetně příloh související se zasedáním nejvyššího orgánu (členská schůze). V případě zániku organizace bez právního nástupce je povinen zajistit uchování dokumentů likvidátor po dobu 10 let od zániku organizace.

3. Účetní závěrky

Každá ZO je podle zákona povinna do sbírky listin u rejstříkového soudu zakládat za každé účetní období přehled o majetku a závazcích, pokud vede jednoduché účetnictví. Formuláře pro roky 2017 – 2020 již byly rozeslány dříve a lze je najít na www.zahradkari.cz.

4. Datová schránka

Od 1. ledna 2023 bude platit pro všechny právnické osoby, tj. pro svaz a všechny naše pobočné spolky (ÚS, ZO a SZO) povinnost mít DATOVOU SCHRÁNKU. Prakticky bude pro každou naši ZO povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek. K přístupu do datové schránky ZO bude oprávněn statutární orgán. Ideálně by měl výbor určit jednu pověřenou osobu, která bude oprávněna k přístupu do datové schránky. Každému spolku a pobočnému spolku by tak měla být od 1. ledna 2023 ministerstvem vnitra zřízena datová schránka. Pokyny k tomu ještě dostaneme.

5. Členské známky

Členské známky pro letošní rok, tak jako v minulých letech je nutné uhradit do konce března. Toto je nutné kromě ujednání ústředí také vzhledem k tomu, že se to projeví ve fondu aktivity ÚS ČZS.

6. Vyznamenání zasloužilých členů RR ČZS

Do 15. srpna 2022 zašlete na sekretariát ÚS návrh na vyznamenání RR ČZS pro rok 2023. Upozorňujeme, že podle množství členů ČZS má naše ÚS možnost podat jen 3 návrhy.

 

- Úřední hodiny na sekretariátě ÚS ČZS Žďár nad Sázavou v budově Vzájemné hasičské pojišťovny (6. patro) jsou vždy v pondělí v lichém týdnu od 14. do 16. hod. Případně komunikujte s tajemníkem ÚS pí Motlitbovou tel. 724 935 624

 

Ve Žďáře nad Sázavou 14.února 2022

 

Za ÚS ČZS Žďár nad Sázavou  

                                                            

                      Josef Hedbávný                Předseda ÚS ČZS Žďár nad Sázavou