Plán činnosti Představenstva územní rady Žďár nad Sázavou na rok 2022

Plán práce

 

ÚR Územního sdružení ČZS ve Žďáře nad Sázavou na rok 2022

 

Po 17.01.2022 Kontrola plnění úkolů, hodnocení roku 2021, schválení roční uzávěrky (? kterou stačí odeslat do konce června), ročního plánu a hlášení na RR. Případně bude-li k dispozici, podání zprávy z oblastního školení. Příprava plenárního zasedání (pokud se neuskutečnilo koncem roku a bude rozvolnění), organizační záležitosti.

 

Po14.03.2022    Kontrola plnění úkolů, informace o průběhu RR ČZS, hodnocení oblastního školení, pokud bude. Organizační záležitosti, zpráva o přípravě grantů. Přehled o činnosti ÚS za rok 2021 – odeslat do 31.03.2021.

 

Po 09.05.2022  Kontrola plnění úkolů, závěrečné hodnocení Oblastního školení, případně návrh

                          tematického zájezdu, zpráva a zajištění soutěže Mladý zahrádkář – upřesnění termínu. Kontrola placení členských příspěvků ZO. Organizační záležitosti. Podepsané smlouvy od MZe na dotace do 31.05.

 

Po 20.06.2022  Kontrola plnění úkolů, hodnocení soutěže Mladý zahrádkář, plnění plánu 1. pololetí,                       organizační záležitosti. Odeslání roční uzávěrky.

 

Po 15.08.2022  Kontrola plnění úkolů, návrhy na vyznamenání pro rok 2023 – podat do 30.08.2021. Žádosti o dotace z MZe – pro rok 2022 na Mladého zahrádkáře, výstavy v ZO a  

                          odborné vzdělávání.

 

Čt 15.09.2022  Kontrola plnění úkolů, Vyúčtování dotace  MZe na Ml. zahrádkáře 2021. Vyúčtování

                          dotace z MZe na Ml. zahrádkáře 2020, na výstavy ZO, odborné vzdělávání. Odeslat

                         do 30.10.2021. Organizační záležitosti.

 

Čt 13.10.2022   Kontrola plnění úkolů. Příprava plenárního zasedání a plánu práce. Předběžná účetní uzávěrka, organizační záležitosti

 

Po 21.11.2022   Kontrola plnění úkolů, zhodnocení práce ÚS za rok 2020. Uzávěrka hodnocení, organizační záležitosti, vypracování plánu práce na další rok

 

Hlavní úkoly pro práci ÚS ČZS:

Jednání se konají v budově Hasičské pojišťovny – 6. patro, od 15,15 hod.

Představenstvo ÚS svolávat 8x ročně dle plánu práce.

Plenární zasedání ÚS ČZS svolávat dle potřeby 1x ročně.

Informační zpravodaj bude zpracován a odeslán do ZO ČZS 1x za rok.

Schůzky KKR se konají 1x ročně, vždy v jiném okresu Vysočiny.

 

 

 

Plán práce se schválí na posledním zasedání ÚS ČZS v kalendářním roce.

 

 

 

 

Předseda ÚS ČZS:                                                               tajemník ÚS ČZS:

Josef Hedbávný                                                                    Ludmila Modlitbová