Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO Žďár n.Sáz. 3 - 480 zahrádek, jednoduché hosp. zařízení
 • ZO Bystřice n. Pernštejnem 1 - 130 zahrádek s hospodářským zařízením

Zpracovny ovoce:

 • ZO Žďár n.Sáz. Město - moštování a pálení ovoce, klubová místnost
 • ZO Nové Veselí - moštárna, klubová místnost

Individuální zahrádky:

 • skalničky - pan Baláž, Dolní Rožínka

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Šlecht. stanice - Bystřice nad Pernštejnem, šlechtění odrůd brambor, obilí a v malém množství jiřin

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Pernštejn - st. hrad v Nedvědici pod Pernštejnem, jeden z nejstarších gotic. hradů na Moravě
 • Velké Meziříčí - zbytky got. měst. hradeb
   - renes. hrad
   - renes. radnice
   - vlastivědné muzeum s trvalou výstavou o výstavbě dálnice Praha - Brno
 • Žďár n. Sázavou - zámek, historic. budovy
   - Muzeum knihy, Santiniho muzeum,
   - Vlastivědné muzeum
   - měst. tvrz, dříve rychtářské sídlo
 • N. Město na Mor. - renes. zámek (16.st.), Horácká galerie
   - Horácké muzeum
 • Doubravník - mramorový kostel s rodin. hrobkou Pernštejnů
 • Bystřice n. Pernštejnem - obraz. síň akad. malíře Aloize Lukáška (kulturní dům)
   - muzeum, stálá expozice hornictví, střídání výstav
   - kostel sv.Petra a Pavla
 • Černvír - románská stavba svatyně slovanského původu
 • Krátká - rázovitá horácká dědinka upravená jako skanzen,pěší vycházka 2 km do osady Samotín s rázovitou venkovskou hospůdkou
 • Veselý kopec - skanzen, lidová architektura, cca 10 km od Žďáru n.S.

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Žďárské vrchy - chrán. krajin. oblast (715 km2)
 • Devět skal - nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (836 m), turist. nenáročný výstup s vyhlídkou
 • Žákova hora - (810 m), přírodní prales, Stříbrná studánka a pramen řeky Svratky
 • Babín - stát. přír. rezervace, Matějovský rybník s naučnou stezkou (zajímavé zvláště pro ornitology)
 • Velké Dářko - rekr. středisko, rašeliniště a rekr. rybník
 • Peperek - kamen. vrchol s viklanem, dubový porost, prameny chutné přírodní vody vhodné pro kojence
 • Ski-hotel - Nové Město n.M., středisko zimních sportů
 • Pilská nádrž - Žďár n.S., vhodná pro rybáře a kempování
 • Medlov a Sykovec - rekreační rybníky u N. Města na Moravě, možnost kempování.