informace pro předsedy ZO

Vážení přátelé,

od 11.5.2020 je opět otevřená kancelář územního sdružení. Z tohoto důvodu si již můžete vyzvedávat

členské známky.
--
Miroslav Zlesák
předseda územního sdružení
Ústí nad Labem
tel: 606652944
email: usczsul@seznam.cz

vloženo: 11.5.2020

Vážení přátelé, Aktuální informace ohledně zpřísnění podmínek a přijatá opatření:

Členské schůze a schůze územních rad

S ohledem na zhoršení situace a zpřísnění opatření NEDOPORUČUJE představenstvo ČZS konání schůzí bez ohledu na počet účastníků. Je na rozhodnutí každého orgánu, který schůzi svolává, zvážit lokalitu, počet členů, věkový průměr, možnost kontaktu s osobami pobývajícími v zahraničí atd. a rozhodnout o konání či odložení schůze na příhodnější dobu.

Společenské a kulturní akce

Zpřísněným opatřením se ZAKAZUJÍ divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Oblastní porady

Bylo rozhodnuto o ZRUŠENÍ zbývajících oblastních porad v Brně, Č. Budějovicích a Praze. Materiály k těmto poradám budou zveřejněny ke stažení na www.zahradkari.cz pod záložkou Aktivy 2020.

Celostátní výstava vín 2020

Bylo rozhodnuto o ZRUŠENÍ vinařské výstavy, která vyžaduje rozsáhlé přípravné práce s nejistým výhledem na ukončení bezpečnostních opatření. Termín výstavy bude odložen na jaro 2021.

Omezení provozu ústředí a redakce časopisu Zahrádkář

S okamžitou platností je zaveden zákaz návštěv v budově ústředí ČZS, Rokycanova 15, Praha 3. Nebudou přijímány hotovostní platby. Pro objednávky, platby členských známek, materiálů, předplatného časopisu apod. využívejte emaily, platby převodem, případně odložení na pozdější dobu. Zaměstnanci, u kterých je to možné, budou převedeni na práci z domova. Kontakty na jednotlivé pracovníky, jsou na webových stránkách. Uvedené opatření platí do odvolání.

O případných dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat.

Stanislav Kozlík

Předseda ČZS

vloženo 14.3.2020


Vážení přátelé zahrádkáři,

již na členských schůzích letos i v loňském roce jste měli být informování, že v roce 2020 bude členská známka navýšena na částku 150,- Kč. Týká se to i sklepařů pod ZO Habrovice. Proto ve vyúčtování v březnu 2020 musí být tato částka již účtovaná. 

                                                                                                                 vloženo: 28.11.2019

Vážení přátelé zahrádkáři, vedení US v Ústí nad Labem vyzývá všechny předsedy ZO aby zaslali své
e-mailové adresy pro rychlejší komunikaci mezi sebou na náš email. 
Rovněž vyzýváme předsedy ZO k osobnímu vyzvednutí zápisu z volební konference dne 21.9.2019.

uloženo dne: 18.10.2019
Celkem:
Dnes:
On line:
21636
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Ústí nad Labem,  č.ús: 410
Dobětická 10, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 607727934;606652944, mail: usczsul@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.