informace pro předsedy ZO


Vážení předsedové, prosím o informování Vaších členů o dni plné zábavy, kterou sponzorujeme finančním příspěvkem. Akce se koná dne 25.6.2022 od 10 hodin.   (viz. přiložený dokument)

 den_plny_zabavy_2022_(1).pdf   

Miroslav Zlesák
předseda územního sdružení
Ústí nad Labem
tel: 606652944
email: usczsul@seznam.cz

vložen 28.1.2022


Miroslav Zlesák
předseda územního sdružení
Ústí nad Labem tel: 606652944
email: usczsul@seznam.cz

vložen 22.6.2022


Vážení přátelé,

od 01.03.2022 si  již můžete vyzvedávat členské známky. 

Prosíme aby jste co nejdříve zaslali  přehledy o majetku a závazcích za roky 2017 až 2021. 

Děkujeme za pochopení.

--

Miroslav Zlesák
předseda územního sdružení
Ústí nad Labem
tel: 606652944
email: usczsul@seznam.cz

vložen 28.1.2022

Předsednictvo Územního svazu Vás zve na

Zasedání rady Územního  sdružení  ČZS

Ústí nad Labem

Které se uskuteční dne 21.10.2021 v zasedací místnosti od 15.00 hodin
na adrese:  Doběticka 10; 40001 Ústí nad Labem.  
(v budově sídla Územního sdružení v druhém patře)
Program jednání:
1)  Zahájení
2)  Volba návrhové komise
3)  Předání ocenění zlaté růže p. Ryskovi
     za dlouholetou práci pro ČZS
4)  Informace o hospodaření za roky 2019 a 2020
5)  Návrh rozpočtu na rok 2021; 2022
6)  Informace o registračních listech ZO ČZS
7)  Informace o odběru členských známek za rok 2021
8)  Zpráva kontrolní komise o provedené kontrole
účetnictví za roky 2019 a 2020.
9)  Informace o schválení návrhů ocenění členů ZO
představenstvem  US ČZS Ústí nad Labem
10) Diskuse – schválený nový zahrádkářský zákon
 povinnost ZO a US uchovávat zápisy
11) Závěr jednání
 V Ústí nad Labem dne: 29.9.2021
                Předseda US: Zlesák Miroslav
                Tajemník  US: Ryska Václav     


Vážení přátelé,

od 11.5.2020 je opět otevřená kancelář územního sdružení. Z tohoto důvodu si již můžete vyzvedávat

členské známky.
--
Miroslav Zlesák
předseda územního sdružení
Ústí nad Labem
tel: 606652944
email: usczsul@seznam.cz

vložen 11.5.2020Vážení přátelé zahrádkáři,

již na členských schůzích letos i v loňském roce jste měli být informování, že v roce 2020 bude členská známka navýšena na částku 150,- Kč. Týká se to i sklepařů pod ZO Habrovice. Proto ve vyúčtování v březnu 2020 musí být tato částka již účtovaná. 

                                                                                                                 vložen 28.11.2019

Vážení přátelé zahrádkáři, vedení US v Ústí nad Labem vyzývá všechny předsedy ZO aby zaslali svée-mailové adresy pro rychlejší komunikaci mezi sebou na náš email. Rovněž vyzýváme předsedy ZO k osobnímu vyzvednutí zápisu z volební konference dne 21.9.2019.
uloženo dne: 18.10.2019