Dopis všem našim ZO

Vážení přátelé

Náš dopis je určen všem členům zahrádkářům jako informace územního sdružení ČZS v Třebíči a je určen k přečtení na členských schůzích.

    Sledujte naše příspěvky v týdeníku Plus Třebíčska, kde se dozvíte o plánovaných přednáškách a dalších zajímavých akcích pořádaných naší organizací. Životaschopnou zájmovou organizací se honosí téměř každá obec. Vždyť je to jeden z nemnoha ukazatelů pro vyhodnocení soutěže o nejlepší obec roku. K tomu může přispět i vaše organizace takto:

  1. Alespoň jedenkrát za rok uspořádat členskou schůzi vaší ZO
  2. Zaplatit včas členské příspěvky
  3. Odeslat hlášení o činnosti za uplynulý rok na formuláři, který bude ve Věstníku ČZS
  4. Předseda nebo pověřený delegát vaší ZO se zůčastní plenárního zasedání, které se pravidelně koná jedenkrát ročně. Využijte této příležitosti a předneste svoje dotazy, připomínky případně zlepšující návrhy. Současně Vás žádáme, abyste nám zavčas nahlašovali případné změny funkcionářů. Rovněž nám sdělte zasloužilé členy vaší základní organizace k návrhu na ocenění.

Informace na územní radě
- využijte právní a pěstitelské poradny,
- využijte bezplatnou půjčovnu videokazet se zahrádkářskou tématikou
- při likvidaci odpadu ze zahrad využívejte sběrné dvory. V místech, kde nejsou, vykopejte jámu asi 1 m hlubokou a dopad v ní uložte. Odpad nepalte.