Soutěže

                                       Soutěž Mladý zahrádkář 2019

                                                  (okresní kolo)

Uskutečnilo se 22. května 2019 na ZŠ Sokolovská ve Svitavách

Výsledky soutěže

Kategorie mladších žáků (4. - 6. třída):1. místo Schmíd Ondřej, ZŠ Litomyšl - Zámecká
                                                    2. místo Klvač Dominik,  ZŠ Jaroměřice
                                                    3. místo Sigl Lukáš,       ZŠ Trstěnice

Kategorie starších žáků (7. - 9. třída): 1. místo Kopečná Lenka,ZŠ Svitavy - Sokolovská
                                                    2. místo Jána Pavel,      ZŠ Lubná - Sebranice
                                                    3. místo Siglová Vendula,ZŠ Trstěnice

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář:

Uskutečnilo se 14. - 16. června 2019 v Praze

Schmíd Ondřej -  24. místo,
Kopečná Lenka-  35. místo,

Výtvarná soutěž 2019

8. místo - David Čapek a Aneta Kmošková - ŠD při ZŠ Čistá u Litomyšle,
              (kategorie kresba B)


                                       Soutěž Mladý zahrádkář 2018               
                                                               (okresní kolo)

Uskutečnilo se 25.5.2018 na Základní škole T.G.Masaryka ve Svitavách

Kategorie: mladší žáci 4. - 6.třída
              starší žáci  7. - 9.řída

Výsledky soutěže:

kategorie mladších žáků:   1. místo - Oujezdska Karolína , ZŠ Brněnec
                                    2. místo - Vybíralová Sára,      ZŠ Brněnec
                                    3. místo - Klvač Dominik,         ZŠ Jaroměřice

kategorie starších žáků:    1. místo - Košňarová Barbora,  ZŠ Lubná - Sebranice
                                    2. místo - Ilčíková Anežka,      ZŠ Riegrova Svitavy
                                    3. místo - Kopečná Lenka,       ZŠ Sokolovská Svitavy

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář:
Uskutečnilo se v Šumperku .

Oujezdská Karolína - 26. místo
Košňarová Barbora - 16. místo

Výtvarná soutěž 2018 (Moje oblíbená rostlina)

3. místo - kolektivní práce žákyň ZUŠ Moravská Třebová
              ( Jaklová Lucie, Hrubá Yveta, Nastoupilová Nele a Nastoupilová Linda)
                                                        
 
                                               Soutěž Mladý zahrádkář 2016
                                                             okresní kolo

Uskutečnilo se v pátek 20.května na Základní škole Sokolovská ve Svitavách
Kategorie: mladší žáci - 4.- 6.třída
              starší žáci  - 7.- 9.třída


Výsledky soutěže: 
kategorie mladších žáků: 1. Kopečná Lenka - Sokolovská Svitavy
                                  2. Henych Jan - Brněnec
                                  3. Klvač Dominik - Jaroměřice
kategorie starších žáků:  1. Večeře Jakub - Lubná - Sebranice,
                                  2. Košňarová Barbora - Lubná - Sebranice,
                                  3. Kladivová Zdeňka - Sokolovská Svitavy

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář 17. - 19. 6.2016
 
    Lenka Kopečná  -  28.místo
     Jakub Večeře    -  21.místo

Výtvarná soutěž 2016 "Rozkvetlá zahrada:
 
     Kategorie A - malba:
                             2.místo  -  Šarlota Valešová - MŠ Větrná Svitavy  
 

                                Soutěž Mladý zahrádkář 2017         
                                              okresní kolo

Uskutečnilo se dne 23. května na Základní škole Sokolovská ve Svitavách
Kategorie: mladší žáci - 4. - 6. třída
               starší žáci - 7. - 9. třída

Výsledky soutěže:
kategorie mladších žáků: 1. Heřmanský Jakub   -   ZŠ Riegrova Svitavy
                                  2. Juklová Nela         -   ZŠ Sokolovská Svitavy
                                  3. Kopečná Lenka      -   ZŠ Sokolovská Svitavy
kategorie starších žáků:  1. Košňarová Barbora  -  ZŠ Lubná - Sebranice
                                  2. Vykydalová Jana    -  ZŠ Chornice
                                  3. Kopková Hana       -  ZŠ Chornice

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2017:
Uskutečnilo se 16. - 18.června  v Praze

Heřmanský Jakub    -   16. místo
Košňarová Barbora  -   22. místo

Výtvarná soutěž 2017:

kategorie D - kresba: 
                  4.místo - kolektiv žáků 7.tř. Specializované základní školy Bystré