Přednášky pro veřejnost

IX. cyklus přednášek odborných instruktorů Českého zahrádkářského svazu ÚR Rakovník

POZVÁNKA NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK
„Poradíme, posloužíme…“


Instruktoři ÚR ČZS zvou širokou veřejnost v roce 2021 na 9. přednáškový cyklus,
 
kde v pravidelných besedách seznámí organizované i neorganizované zahrádkáře s novinkami 
v sortimentu i pěstování ovoce a zeleniny, v ochraně a výživě rostlin, s okrasnými a léčivými 
rostlinami, biotopy a živočichy našich zahrad i s řadou problémů, které musíme řešit na svých 
zahradách. 

Přednášky se konají v sobotu od 09.00 do 12.00 hodin (DK Janov, KD Kolešovice) 
nebo v pondělí od 14.30 do 16.30 hodin (SZeŠ Rakovník)
v multimediálně vybavené třídě 2. AB v přízemí Střední zemědělské školy v Rakovníku 


 • pondělí 18. 10. 2021 - SZeŠ Rakovník (přízemí vpravo - třída 2.AB - od 14.30 hodin)
  • OVOCNÁŘSTVÍ
   • Nové poznatky při pěstování peckovin - možnosti pěstování, sortiment odrůd a jejich vhodnost pro Rakovnicko (doporučení školek a zahradních center).
   • Ing. Václav Vohralík

  • ZELINÁŘSTVÍ
   • Plodová zelenina - okurky a rajčata – sortiment odrůd, nároky na pěstování, výživa a hnojení, integrovaná ochrana, zpracování
   • Ing. František Pazdera

 • sobota 06. 11. 2021 - Divadelní klub Janov (od 09.00 - 12.00 hodin)
  • OVOCNÁŘSTVÍ
   • Řez a tvarování ovocných dřevin – fyziologické zákonitosti řezu, tradiční i nové způsoby řezu ovocných dřevin
   • Ing. Václav Vohralík

  • ZELINÁŘSTVÍ
   • Cibulová zelenina – sortiment odrůd, nároky na pěstování, výživa a hnojení, integrovaná ochrana, zpracování
   • Ing. František Pazdera

 • sobota 20. 11. 2020 - KD Kolešovice (od 09.00 - 12.00 hodin)
  • PŮDA NA ZAHRÁDCE
   • Jak správně pečovat o půdu a půdní úrodnost – základy půdoznalství pro zahrádkáře, vlastnosti půd, půdní druhy a typy
   • Ing. Václav Vohralík, Ing. František Pazdera

  • ZDRAVÍ NA ZAHRÁDCE + INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN (IOR)
   • Plevele na zahradu také patří - plevele jako léčivé rostliny, rostliny čistící půdu, repelentní a insekticidní účinky rostlin, využití rostlinných extraktů v IOR.
   • Ing. František Pazdera

 • pondělí 06. 12. 2021 - SZeŠ Rakovník (přízemí vpravo - třída 2. AB - od 14.30 hodin)
  • CHEMIE NA ZAHRÁDCE - VÝŽIVA A HNOJENÍ
   • Výživa a hnojení zahradních plodin - novinky v sortimentu hnojiv.
   • Ing. Jaromír Boušek, Ing. František Pazdera

  • KVĚTINY A OKRASNÉ ROSTLINY + VODA NA ZAHRÁDCE
   • Vodní, bažinné a mokřadní rostliny v zahradě - zahradní jezírko a rašeliniště - založení a péče, sortiment rostlin.
   • Ing. František Pazdera

Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.                                  Těšíme se na Vaši návštěvu.

Projednáno na schůzi PÚS ČZS Rakovník dne 20. 9. 2021                web ver. 1.0 - vloženo dne 11. 10. 2021