Aktuality

Zde najdete aktuální info:


OBJEDNÁVKA sadbových brambor pro jarní výsadbu 2020

ZO ČZS ..............................objednává pro potřeby svých členů 
pro jarní výsadbu 2020 sadbové brambory v této odrůdové skladbě:

velmi rané:                          MAGDA.........................kg             
                                          PRIMAROSA...................kg
                                          SUZAN..........................kg
rané:                                  MARIANNKA...................kg
rané až polorané:                VYSOČINA. ....................kg
polorané:                            DOMINA........................kg
                                          RED ANNA.....................kg


V ........................................ dne ...................... 

objednavatel........................................ kontakt: telefon / mobil / e-mail:

Vyplněné objednávky zašlete Ing. Bouškovi nejpozději do 15.12.2019 !!!

Není vložena žádná aktualita