Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady

 • ZO Holosmetky - ing. Z. Smetana, Anny Letenské 16, 120 00 Praha 2
 • ZO Jirny - Magdalena Bukáčková, Brandýská ul., 250 90 Jirny
 • ZO Říčany - Libuše Kalivodová, Komenského nám. 1517, 251 01 Říčany
 • ZO Vidovice - PhDr. Břet. Bednář, M. Půjmanové 1544, 140 00 Praha 4

Moštárny

 • ZO Brandýs n.L. - Vlad. Kubinčiák, K  družstvu 1475, 250 01 Brandýs nad Labem

Individuální a pomologické zahrádky

 • Kraus Jaroslav - ZO Zdiby - Zlatý kopec
 • Kotek Michal - ZO Toušeň - Lázně
 • Dubeň Jan - ZO Bášť

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Výstava bosají - (prodejní) - venkovní i  pokojové - Doc. RNDr. Jan Novák, CSc., Kunice 123, 251 63 Stránčice.

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Brandýs n. L. - dvojměstí, přírodní park, kostely ve slohu baroka, gotiky a renesance, židovský hřbitov
 • Čelákovice - středisko čes. bratří v 16. stol.
 • Hrusice - rodiště a muzeum Josefa Lady
 • Jirny - barokní zvonice s renesanční. zvony
 • Klecany - pomník V. B. Třebízského (zde kaplanem 1876-84)
 • Měšice - zámek, působení J. Dobrovského jako vychovatele v r. 1776-87, angl. park
 • Ondřejov - astronomická observatoř na vrchu Žalov
 • Řež - Ústav jaderného výzkumu AV ČR
 • Stará Boleslav - část dvojměstí, pomník sv. Václava, význ. kostely

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Černý orel - přír. rezervace u St. Boleslavi (dubo-habrový les)
 • Toušeň-Lázně - lázeň. městečko (nemoci pohyb. ústrojí), lázeň. park s minerálním pramenem
 • Kopeč - přír. rezervace, fauna bezobratlích (pavouci) - u Odolene Vody