O NÁS

Územní sdružení ČZS Plzeň-region vzniklo spojením tří okresů a to
Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever.

V současné době má 66 Základních organizací a 2600 členů ČZS. Součástí ÚS je poměrně silný sbor odborných instruktorů ČZS, z nichž někteří úspěšně spolupracují s Českým rozhlasem Plzeň, kde dobře propagují zahrádkářství a svými radami pomáhají zvyšovat odborné znalosti našich členů i veřejnosti. ÚS spolupracuje i s okolními ÚS, které se sdružují pod Krajskou koordinační radou ČZS.