Informace do zahrady

V současné době dochází k podstatné redukci povolených přípravků na ochranu rostin. U některých nelze použít žádný jiný alternativní přípravek, v jiných je výběr značně omezen. Pro urychlení vašeho výběru vám předkládáme stručnou tabulku případných náhrad

Náhrady postřiků

Přípravek Datum ukončení prodeje Poznámka
Acrobat MZ 30.3.2012 Bude nahrazen v roce2012 přípravkem Acobat WG
Applaud 30.9.2009 Mospilan, Calypso
Casoron 18.12.2009 Není náhrada
Clarinet Do vyprodání zásob Topas
Dursban 31.10.2011 Není náhrada (zálivka Mospilanem)
Garlon 30.11.2011 Totální herbicidy Roudup, Touchdown, Kaput
Glyfolan 31.12.2010 Roudup, Touchdown, Kaput
Omite 30W 30.6.2012 Vertimec, Nissorun
Omite 570EW 30.6.2012 Verimec, Nissorun
Previcur 31.32.2012 Náhrada Proplant
Reldan 31.10.2011 Decis, Karate, Calypso
Rovral Flo 31.7.2009 Od 2011 nahrazen Rovral Aqua
Sulka 31.12.2011 Rovral Aqua
Svilustop 30.6.2012 Vertimec, Nissorun
Talstar 28.2.2011 Decis, Karate

Aktuální stav rozsahu použitelných přípravků najdete na webových stránkách ČZS v Metodikách ochrany.