Z účasti ÚS ČZS Opava na výstavě na Černé louce - Život na zahradě

Již po několik ročníků se naše Územní sdružení ČZS Opava zúčastnilo výstavy "Život na zahradě" na výstavišti Černá louka v Ostravě, kde zástupci našich ZO prezentují výsledky své práce.

Krajská zahrádkářská výstava „Život na zahradě"

    Každoročně se koncem září koná v Ostravě na výstavišti Černá  louka  oblíbená  tradiční podzimní 
krajská zahrádkářská výstava. Výstava letos proběhla oproti loňsku  opětovně v již v obvyklém velkém 
výstavním  prostoru výstavního  pavilonu. Výstava je nejen prezentací činnosti  územních  sdružení 
Českého  zahrádkářského svazu našeho kraje, ale vystavují zde obvykle i slovenští a polští zahrádkáři.  
V průběhu výstavy se koná  mezinárodní soutěž dětí v zahradnických znalostech a dovednostech.

    Expozice územního sdružení Opava patří tradičně  mezi nejhezčí. Vystaveno zde bývá velké množství pěkných  výpěstků  ovoce, zeleniny a květin. Organizaci, přípravu, instalaci a služby na výstavě  zajišťují 
především členové  představenstva našeho územního sdružení spolu s  dalšími obětovými zástupci 
několika ZO.  

  Přáli bychom si, aby se na této výstavě v podílel větší počet našich základních organizací. Zároveň hledáme cestu k tomu, aby tato akce nebyla finančně prodělečná.

  

                                                         /Výňatek z hodnocení předsedy ÚR ČZS Dr. Stanislava Šmajdlera/  

Celkem:
Dnes:
On line:
40979
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava
Na nábřeží 4, 746 01 Opava, č.zo: 706000, mail: uropava@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.