Ze života ZO nebo SZO ČZS.


VÝZVA OSTATNÍM ZO:

Pokud chcete zveřejnit informace o své ZO, pošlete příspěvek ve formátu *.doc nebo *.docx (fotografie ve formátu *.jpg) na adresu: 
                                                                                                        zseidl123@gmail.com

             
v databázi není ľádný obsah
2019:

Jakubčovice - rozsvícení stromku - 30.11.2019

                              

                       

2018: 

Ohlédnutí za výstavou zahrádkářů z Jakubčovic

Ve dnech 22. a 23. září 2018 měli návštěvníci možnost shlédnout v kulturním domě v Jakubčovicích výstavu s názvem Paprika – zelenina, koření a lék, kterou si pro ně připravila místní organizace ČZS. K vidění byl rozsáhlý sortiment, papriky kulaté, podlouhlé, špičaté, žluté, zelené, oranžové, červené, fialové nebo dokonce černé, s chutí sladkou až po velmi pálivé. Nabídka byla opravdu bohatá.

Součásti výstavy byla také ochutnávka pokrmů z paprik a pro odvážnější i chilli papriček. Překvapilo nás, kolik lidí extrémní zážitky v chilli papričkách vyhledává a v jakých superlativech mluví o chilli v souvislosti se zdravím. Několik takových nadšenců máme i mezi sebou a moc jim děkujeme za poskytnutí vystaveného materiálu a přípravu ochutnávek.

Velkému zájmu se těšila papriková kuchařka, kterou jsme u příležitosti této výstavy vydali.

 Za zahrádkáře z Jakubčovic - Ing. Radim Sonnek, předseda


2017: 

Sály plné vůní a barev.

        V letošním roce uspořádala SZO Iris Hlučín dvě výstavy květin. Výstava ‚Kosatce a pivoňky‘ se konala 3. a 4. června 2017 v Kulturním domě v Hlučíně a 19. a 20. srpna to pak byla výstava ‚Mečíků a jiřinek‘ v Červeném kostele v Hlučíně. Obě výstavy byly hojně navštívené a návštěvníky pochválené, což nás pochopitelně potěšilo.

           Vystaveno bylo více než 300 kosatců, ze všech v tuto dobu kvetoucích skupin, od 6 pěstitelů z Česka a z Polska, a kolem 100 odrůd pivoněk od 5 pěstitelů z obou zemí. Krátce před konáním výstavy vyhrál kosatec ‚Chachar', vyšlechněný Zdeňkem Seidlem, na Franciris 2017 v Paříži v konkurenci 120 odrůd z celého světa. A kromě vítězství přiznaného mezinárodní komisí pak v hodnocení návštěvníků zahrady vyhrál jeho kosatec 'Ogar'

            Se zajištěním květin při výstavě mečíků a jiřin nám rovněž pomohli naši polští přátelé. Vystaveno bylo přes 200 exponátů od 7 vystavovatelů. Na stěnách sálu Červeného kostela byly vystaveny obrázky z tvorby našich nových kolegyň z klubu 'Sousedé 55+'. Nádherné prostředí kostela dodalo celé akci příjemnou atmosféru.

Důležitou doplňkovou akcí byla soutěž v aranžování pro aranžérky starší 50-ti let. Pozvali jsme do této soutěže zástupkyně všech ZO Územního sdružení ČZS Opava a zástupkyně našich družebních organizací z Polska. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 soutěžících. Zvítězily paní Hanusová a paní Josefusová z Darkoviček, které spolu s paní Barčovou ze Slavkova byly nejlepší.

Přínosem druhé výstavy bylo navázání úzké spolupráce s klubem „Sousedé 55+“. Na obou stranách, jak na členech naší ZO, tak na členech klubu, je vidět, že je oboustranný zájem, aby tato spolupráce pokračovala i nadále

Vysoce si vážíme podpory vedení města, jak věcné podpory, tak i osobní účasti pana starosty Pavla Paschka a paní místostarostky Blanky Kotrlové na všech našich akcích. Naposledy to bylo u příležitosti „Dne stromů“ 20. října 2017. Nebyla to akce organizovaná městem, ale akci jsme zorganizovali my, protože zahrádkáři mají přece jen k přírodě nejblíže. Rádi bychom na tuto celosvětovou akci i v budoucnu navázali a v příštích letech se na ní aktivně podíleli tak, jak to bylo při jejím vzniku uvažováno, např. výsadbou stromů na veřejných prostranstvích města Hlučína.

__________________________________________________________________

Propozice soutěže v aranžování, kategorie 50+.

 

Pořadatelem soutěže je Specializovaná ZO ČZS Iris Hlučín za podpory vedení Města Hlučína a Kulturního domu v Hlučíně. Pořadatel stanoví tyto podmínky pro účast v soutěži:

1.     Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří dovrší v roce konání soutěže padesátí let věku.

2.     Zájemci o účast v soutěži se musí přihlásit nejpozději vždy do pátku 3 týdny před konáním soutěže (např. v roce 2017 proběhne soutěž 2. června 2017, proto se musí zájemci přihlásit do 12. května 2017). Tento termín je nutný pro zajištění materiálu pro soutěžící.

3.     Termín uzávěrky přihlášek a konání soutěže bude vždy do konce ledna zveřejněn na webových stránkách Iris Hlučín (https://www.zahradkari.cz/szo/iris/index.php).

4.     Zájemci se přihlásí e-mailem na adresu tonda.pl@atlas.cz nebo u garanta soutěže Antonína Plinty, tel.: 00 420 739 522 324.

5.     Při přihlašování je třeba uvést jméno, adresu, rok narození. Na začátku soutěže podepíše přihlášený/přihlášená čestné prohlášení, že je amatérem v aranžování květin.

6.     Pořadatel připraví pro všechny soutěžící potřebný materiál a květiny, stejný co se týká množství i kvality, pro všechny přihlášené. Květiny budou poskytnuty členy Iris Hlučín.

7.     Vlastní soutěž proběhne v pátek, den před zahájením související výstavy květin, v době od 16 do 17 hodin.

8.     Soutěž bude vyhodnocena komisí složenou z odbornic (odborníků) v aranžování.

9.     Soutěžní exponáty budou prezentovány veřejnosti na související výstavě květin.

10.  První 3 soutěžící budou oceněni věcnými cenami.

Schváleno na Výroční členské schůzi SZO ČZS Iris Hlučín dne 21. ledna 2017.

 

Josef CHLEBIŠ
předseda SZO ČZS Iris Hlučín

___________________________________________________________________

2016: "Květinové dny 2016". SZO IRIS Hlučín uskutečnila další výstavy květin: 16.-17.4. 'Výstavu narcisů' a 4.-5.6. 'Výstavu kosatců a pivoněk' v Hlučíně a 24.-26.6 výstavu 'Japonské rostliny pěstované u nás' ve spolupráci s Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě (viz přiložené fotografie).

2015: "Květinové dny 2015". U příležitosti 30 výročí založení pořádala SZO Iris Hlučín sérii květinových výstav. Výstavy a přednášky se konaly v areálu Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě, s výjimkou výstavy kosatců a pivoněk, která byla na zámku v Hlučíně. Vstupné dobrovolné.

Lektoři: Vlasta Hoňková, Ing. Norbert Kotyrba, Josef Chlebiš, Ing. Zdeněk Seidl.

Celkem:
Dnes:
On line:
38269
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava
Na nábřeží 4, 746 01 Opava, č.zo: 706000, mail: uropava@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.