2.oblastní výstava ÚS

Výstava byla ve dnech 24.8. a 25.8.2019 v Zahradnictví Mráz. Organizací byla pověřena ZO ČZS Sedlec, která se výstavy zhostila velmi dobře.  Ze 45 ZO se do výstavy zapojila ZO Sedlec, Ostrov, Nová Role I., Nová Role U Plynárny, St. Role Zátiší, K. Vary U Lávky a K.V. Chodovská. Není to mnoho, ale vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se to dalo očekávat. Proto všem zapojeným ZO a jejich členům patří poděkování. Otevření výstavy se zúčastnil předseda Rady ÚS př. Jan März. Návštěvníků během obou dnů bylo cca 100. Foto Ing. Miroslava Šimek.

 

Obr: 4268.jpg Obr: 4269.jpg Obr: 4270.jpg Obr: 4271.jpg Obr: 4272.jpg
Obr: 4273.jpg Obr: 4274.jpg Obr: 4275.jpg Obr: 4276.jpg
Výpěstky a exponáty byly vkusně vystaveny. Nejvíce exponátů byla zeleniny a málo ovoce. Vzhledem k počasí nebyla vůbec jablka... Rovněž květin a sazenic nebylo mnoho, ale potěšily. Velmi hezké byly zahradní dokorace vlastní výroby, např. kresby ve dřevě a na kamenech, úpravy zeleninových košů aj. Byly ukázky zpracování úrody - kompoty, nálevy, sušené ovoce...Návštěvníci si mohli prohlédnout odbornou literaturu minulou i současnou, foto a původní texty z historie základních organizací. Rovněž se mohli seznámit s místem jednotlivých ZO v okrese, počtem jejich členů a rozsahem obhospodařované půdy. Členům ZO Sedlec je třeba poděkovat za dobře odvedenou práci!