Uchování díla šlechtitele Josefa Eduarda Procheho

Královéhradecký kraj podpořil v roce 2020 projekt ÚS ČZS Hradec Králové:

„Uchování díla šlechtitele J. Eduarda Procheho“ 

jako součást Zahrádkářského muzea.


Oblastní školení odborných instruktorů ČZS

ÚS Hradec Králové v rámci Východočeského oblastního střediska pořádá oblasní školení pro odborné instruktory ČZS a další členy ČZS. 

Program školení

PROGRAM

oblastního školení odborných instruktorů ČZS
HRADEC KRÁLOVÉ 2023
 

21. 1. 2023    

815 -  945   Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR) Stručný úvod do biologické ochrany rostlin

1000 - 1145     Miroslav Přasličák (ČZS Krnov) Pěstování drobného ovoce včetně  perspektivních východoevropských odrůd černého rybízu

1230– 1430   Miroslav Přasličák (ČZS Krnov) Pěstování roubovaných jehličnanů, možnosti jejich využití v okrasné zahradě

1445 - 1645    Ing. Pavel Voráček (Fytos Plzeň) Novinky v sortimentu ovocných dřevin vhodných pro zahrádkáře

   

18. 2. 2023     

815 -  900   Mgr. Miroslava Dostálová   (ČZS HK) Informace z odborného školení ČZS Libverda, 2022

910 - 1000  Ing. Jakub Beránek, Ph.D. (ÚKZÚZ Brno) Diagnostika larev škůdců 

1010 - 1100  Ing. Jakub Beránek, Ph.D. (ÚKZÚZ Brno) Diagnostika poškození způsobených škůdci

1150 - 1300  Ing. Jakub Beránek, Ph.D. (ÚKZÚZ Brno) Aktuální hrozby našich zahrádek

1310 - 1420     Ing. Jakub Beránek, Ph.D. (ÚKZÚZ Brno) Nejvýznamnější škůdci okrasných keřů

1430 - 1645    Ing. Jan Zima (VS Sřížovice) Ořešáky – sortiment a agrotechnika

 

Školení se koná v sále restaurace „U Švagerků“, Hradec Králové, Všehrdova 194.

Občerstvení event. možnost zakoupení oběda dle vlastního výběru na místě.

Školení se mohou zúčastnit i odborní referenti a členové ZO ČZS.

RNDr. Irena Hanovcová, CSc. ved. oblastního školení ÚS ČZS Hradec Králové

12. 11. 2013 RNDr. Irena Hanovcová, CSc.