Nabídka přednášek pro ZO ČZS v roce 2020

RNDr. Irena Hanovcová, 

E. Beneše 1560, 500 12 Hradec Králové, 495 265 707, 721 550 429, hanovcova@pmfhk.cz/

  • Sortiment zeleniny pro zahrádkáře.
  • Choroby zelenin a možnost jejich prevence.
  • Drobné ovoce na zahrádce.
  • Pěstování brambor na zahrádce.

Mgr. Miroslava Dostálová,
U Jordánu 258, 503 03 Holohlavy, 724 237 462
  • Růže a jejich pěstování.
  • Trvalková zahrádka v současných klimatických podmínkách.
  • Hospodaření s vodou v zahradě.
  • Bonsaje a zakrslé dřeviny.
  • Léčivé rostliny – pěstování a použití.
  • Léčivé rostliny v prevenci.
  • Biostimulátory (životobudiče) z Dálného východu.
  • Balkónové rostliny – výběr, uspořádání, péče.
  • Okrasné keře – výběr, uspořádání, péče.
  • Anglické zahrady: Cambridge, Dorset a Somerset, Skotsko, Wales, Norfolk, Hamsphire a ostrov Wight, Yorskhire a Derbishire
Celkem:
Dnes:
On line:
35187
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Hradec Králové,  č.ús: 502
Petra Jilemnického 351, 503 01 Hradec Králové, tel. 495 215 858
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.