ZO ČZS Žáček Silůvky

Trochu z historie

 

Naše zahrádkářská osada vznikla v roce 1981.

Cituji z prvního osadního řádu článek 1.: "Místní národní výbor v Pršticích opatřil z půdy nevhodné pro socialistickou zemědělskou velkovýrobu v katastrálním území Silůvky plochu ve výměře 4,2 ha pro individuální zahrádkaření a přidělil z ní dílce ve výměře 300 - 400 m2 jednotlivým zájemcům zřízením práva osobního užívání zahrádek podle § 198 a násl. občanského zákoníku.

K plnému uplatnění tohoto účelu utvořili zájemci základní organizaci Českého zahrádkářského svazu a na ustanovující schůzi konané dne 11.7.1981 usnesli se zároveň na sdružení zahrádek do zahrádkářské osady, tvořící organizační a hospodářský celek, jednotně oplocený a určený k pěstování ovoce, zeleniny květin a pod. plodin i k aktivnímu odpočinku. Název osady je "Prštice - Žáček". "

 

Prvním předsedou byl pan Ondřej Kupka a jednatelem paní Alena Čechovská

 

Základní informace

Evidenční číslo 603 042
Identifikační číslo 697 25 241
Registrace na ČZS 2.10.1990
Počet členů 40
e-mail zoczszaceksiluvky@gmail.com

 

Výbor

Předseda Ing. Radovan Pařízek

+420 775 869 177

Tajemník Mgr. Danuše Sklenářová +420 608 602 110
Člen, pokladní  Hana Kadarová +420 739 084 056

 

Kontrolní komise

Předseda Ing. Lukáš Milý                                          
Člen kontrolní komise Jiří Zavřel  
Člen kontrolní komise  JUDr. Gejza Boroš