Moštárna ovoce

                               Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov 

                                     provozuje moštárnu za finanční podpory města Tišnova
 
 
 
                                                          
 
 
 

KONČÍME LETOŠNÍ MOŠTOVÁNÍ OVOCE

 

Poslední termín moštování ovoce v roce 2019

 

STŘEDA  6. 11. 2019

 

 

Pokud má ještě někdo více než 200 kg ovoce k vylisování, zavolejte předem na tel.: 775170404 a dohodněte si termín.

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Moštárna (lisovna) ZO ČZS Tišnov
Tišnov, Wágnerova ulice č.1540 (jihovýchodní okraj Tišnova)
Ukázat moštárnu na Mapy.cz
Provozní doba Provozní doba: od 7 září - sobota 6,30 - 9,00 (dle potřeby déle)
Cena a
podmínky

Provozní doba: od 7 září- sobota 6,30 - 9,00 (dle potřeby déle)

                         Po telefonické objednávce také  středa 17,00- 19,00 (dle potřeby déle)

 

Podmínky:    Jen drtíme ovoce a lisujeme mošt. 
                    Výlisky nutno odvézt. Výtěžnost moštu 0,6 - 0,7 litru z 1 kg.ovoce
 
Cena:            3,00 Kč za 1 kg lisovaného ovoce   

Množství nad 200 kg je nutné nejméně dva dny předem ohlásit

Moštárnu provozujeme za finanční podpory MěÚ Tišnov.


Kontakt paní Zahradníčková, tel.: 775 170 404

 

 

 

 

MOŠTOVÁNÍ OVOCE

 

ZAČÍNÁ V SOBOTU 7. 9. 2019

V MOŠTÁRNĚ WAGNEROVA UL. 1540

 

PROVOZ MOŠTÁRNY

 

V SOBOTU OD 6,30 DO 9 HOD.

/ v případě potřeby i déle /

 

VE STŘEDU pouze po telefonické objednávce

OD 17 DO 19 HOD.

/ v případě potřeby i déle /

 

cena 3,- Kč za 1 kg ovoce

 

Informace a telefonické objednání

paní Zahradníčková tel. 775 170 404

 

 

Moštárnu provozujeme za finanční podpory MěÚ Tišnov 

 

 

 

 

 

 

Základní organizace

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

T i š n o v

               Wagnerova 1540, 666 01 Tišnov

 

 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ZÁKAZNÍKY MOŠTÁRNY

 

Všichni zákazníci a jejich doprovod jsou povinni během pobytu v moštárně zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost jejich i dalších osob, které se zde zdržují. Všichni zákazníci vč. doprovodu jsou povinni dbát všech pokynů obsluhy moštárny:

- za žluté hranice mohou vstupovat jen na pokyn obsluhy

- osoby mladší 15 let smí do prostoru moštárny pouze v doprovodu starší osoby

- obsluha má právo odmítnout vylisování přezrálého a nekvalitního ovoce (hlavně nahnilého)

- zákazník zodpovídá za to, že v ovoci k moštování nejsou cizorodé předměty, které by mohly poškodit zařízení a ohrozit přítomné osoby (kameny, dřevo, dráty apod.)

- v případě poškození zařízení zákazníkem, sepíše obsluha protokol o zjištěné škodě a na viníkovi bude požadována náhrada

Postup činnosti zákazníka moštárny

 

Zákazník si

- zváží ovoce, odečte váhu beden, přesune se do zóny 1 nebo 2 a nahlásí váhu ovoce a jméno

- na pokyn obsluhy nasype ovoce do vany s vodou

- po zapnutí drtiče na pokyn obsluhy vhazuje umyté ovoce drátěnou naběračkou do násypky drtiče

- po vypuštění vody vanu vyčistí

- odklidí si obaly od ovoce a uvolní prostor dalšímu zákazníkovi

- přejde do prostoru za lis a plní si mošt do přinesených nádob - POZOR – výtěžnost až 70%, přineste si dostatečné množství nádob

- může použít trychtýře a sítka, ty potom opláchne

- ukládá výlisky do přinesených obalů (pytle nebo bedny bez děr)

- při této činnosti se zdržuje vždy na jedné straně za lisem

 

 

Schváleno výborem ZOČZS 16.7.2019

                                                                       Josef O n d r o u š e k v.r.

                                                                        předseda ZO ČZS Tišnov

Celkem:
Dnes:
On line:
17096
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov
Wagnerova 1540, 666 01 Tišnov, č.zo: 603033, IČO: 49461745
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.