Členská a výborové schůze

       ZO ČZS Stráž nad Nisou se schází v ulici U kina č.p. 144 
       Obecní dům ve Stráži nad Nisou 


        Konání schůzí v roce 2023

      pátek   03. února         -     výborová  od  18 hod
      sobota 04. března        -     výroční členská od 9h 
      pátek   28. dubna        -      výborová  od  19  hod    
      pátek   01. září             -     výborová od  18  hod

      pátek   03. listopadu   -     výborová od  18  hod