Aktuality

Vážení přátelé!
Vítáme Vás na internetových stránkách ZO ČZS Nová Osada. Naší snahou je, aby se Vám stránky líbily, abyste zde našli aktuální informace o dění nejen v naší ZO, ale i v našem městě, abyste zde našli užitečné rady pro zahrádkáře, v neposlední řadě i informace se zahrádkářskou a společenskou tématikou. Na prvním místě je zařazen oddíl Aktuality, kde naleznete aktuální informace o dění na Osadě i zajímavé všeobecné informace z děčínského regionu i z dalších proveniencí.
Stránka  Články, obsahuje jednotlivé články, které svým rozsahem jsou vlastně dalšími samostatnými stranami. Tento oddíl je určen pro informace o významných událostech. Do každého článku lze vložit galerii.< /li> V oddílu Náš tým se seznámíte s volenými a dalšími funkcionáři naší ZO. Uvítáme Vaše názory, připomínky i rady, které můžete sdělovat v oddílu Kniha návštěv a v rámci diskusního fóra v oddílu Diskuse, podněty.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku nebo chcete zveřejnit inzerci jiného druhu, nevkládejte informace do menu "Diskuse, podněty“, tento oddíl není určen k inzerci.  Nabídky či poptávky inzertního charakteru v tomto oddílu  budou odstraněny, využijte menu inzerce. Zadávat klasické inzerce se třemi rubrikami: Nabídka, Poptávka, Různé, můžete v oddílu Inzerce. Ke zlepšení naší činnosti přispívá i oddíl Anketa, kde lze hlasovat na zadaná témata a vyjádřit tak svůj názor na ně. V oddílu Akce se dozvíte o aktuálních termínech důležitých akcí v rámci ČZS a naší organizace a v oddílu Odkazy naleznete důležité a potřebné dokumenty z archivu naší ZO ke stažení, emailové, případně poštovní adresy organizací a institucí.   Redakční systém je doplněn o stránku  Rezervace, která má sloužit především ZO, které provozují moštárnu nebo palírnu. Na rezervační stránce se do připravených časových úseků přihlásí zájemci o zpracování a pak mohou být vyřízeni přednostně. V oddílu Galerie naleznete obrazovou dokumentaci z naší Osady a z akcí pořádaných organizací.  

V dalším menu  jsou zařazeny důležité informace, odkazy a dokumenty týkající se naší organizace. Prosíme, aby konverzace v přístupných oddílech byla vedena korektně a slušně. Neetické příspěvky budou neprodleně zmazány!

  Výbor ZO ČZS Nová Osada (administrátor)

předchozí následující

 
 

Oznámení vlastníkům

Vážení vlastníci!

Jak již mnozí víte, byly na všechna vrata osazeny nové zámky. Výbor se věcí zabýval dostatečně dlouho, byly zkopírovány klíče k zámkům pro všechny vlastníky, které důvěrníci za úplatu 35 Kč předali vlastníkům, které mají na starosti. O všech krocích stran výměny zámků jste byli průběžně informováni a to jak na našich webových stránkách tak i písemně ve vývěskách na Osadě.

Přesto se po instalaci nových zámků na vrata vyskytly u některých vlastníků problémy s jejich otevíráním, respektive někteří zapomněli, že k zámkům mají nový klíček nebo dokonce nový klíček ani nemají. A tak se stalo, že některý „iniciativní“ vlastník přestříhl řetěz, kterým jsou vrata uzamykány a na němž je přivařen zámek. Další „iniciativní“ vlastník dokonce kvůli jeho zapomětlivosti nebo nekázni či neinformovanosti vysadil půlku vjezdových vrat do Osady v horní části vjezdu z Jílovské cesty zřejmě proto, že neměl k dispozici správný klíček a samozřejmě již je zpět nenasadil. Dokonce některý vlastník osadil na vrata vlastní zámek a způsobil tak jiným vlastníkům další problémy.

Vážení vlastníci, za nové zámky k vratům a jejich úpravu na otevírání jedním klíčkem jsme vynaložili nemalé finanční částky a úsilí stran hospodáře p. Sihelníka. Je proto přinejmenším s „podivem“, že se mezi námi vyskytují vlastníci, jejichž vztah ke společnému majetku jim nic „neříká“ a projevují také hrubou nekázeň.

Výbor opětovně upozorňuje, že je záležitostí každého vlastníka, aby měl k dispozici klíček k vratům na Osadě, protože byly dostatečné informace, že ke změně dojde a také bylo přijato dostatečné organizační opatření, aby se klíček dostal ke všem vlastníkům, kteří o něj projevili zájem.

Za výbor: Ján Bíly, předseda výboru

 

vložil: By, 15. 1. 2020 (5)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
111014
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.