Aktuality

Vážení přátelé!
Vítáme Vás na internetových stránkách ZO ČZS Nová Osada. Naší snahou je, aby se Vám stránky líbily, abyste zde našli aktuální informace o dění nejen v naší ZO, ale i v našem městě, abyste zde našli užitečné rady pro zahrádkáře, v neposlední řadě i informace se zahrádkářskou a společenskou tématikou. Na prvním místě je zařazen oddíl Aktuality, kde naleznete aktuální informace o dění na Osadě i zajímavé všeobecné informace z děčínského regionu i z dalších proveniencí. Stránka Články, obsahuje jednotlivé články, které svým rozsahem jsou vlastně dalšími samostatnými stranami. Tento oddíl je určen pro informace o významných událostech. Do každého článku lze vložit galerii. V oddílu Náš tým se seznámíte s volenými a dalšími funkcionáři naší ZO. Uvítáme Vaše názory, připomínky i rady, které můžete sdělovat v oddílu Kniha návštěv a v rámci diskusního fóra v oddílu Diskuse, podněty.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku nebo chcete zveřejnit inzerci jiného druhu, nevkládejte informace do menu "Diskuse, podněty“, tento oddíl není určen k inzerci.  Nabídky či poptávky inzertního charakteru v tomto oddílu  budou odstraněny, využijte menu inzerce. Zadávat klasické inzerce se třemi rubrikami: Nabídka, Poptávka, Různé, můžete v oddílu Inzerce. Ke zlepšení naší činnosti přispívá i oddíl Anketa, kde lze hlasovat na zadaná témata a vyjádřit tak svůj názor na ně. V oddílu Akce se dozvíte o aktuálních termínech důležitých akcí v rámci ČZS a naší organizace a v oddílu Odkazy naleznete důležité a potřebné dokumenty z archivu naší ZO ke stažení, emailové, případně poštovní adresy organizací a institucí.   Redakční systém je doplněn o stránku  Rezervace, která má sloužit především ZO, které provozují moštárnu nebo palírnu. Na rezervační stránce se do připravených časových úseků přihlásí zájemci o zpracování a pak mohou být vyřízeni přednostně. V oddílu Galerie naleznete obrazovou dokumentaci z naší Osady a z akcí pořádaných organizací.  

 

V dalším menu jsou zařazeny důležité informace, odkazy a dokumenty týkající se naší organizace. Prosíme, aby konverzace v přístupných oddílech byla vedena korektně a slušně. Neetické příspěvky budou neprodleně zmazány!

 

  Výbor ZO ČZS Nová Osada (administrátor)

následující

 
 

Oznámení o konání členské schůze ZOČZS za účasti všech vlastníků parcel na Nové Osadě

Výbor ZOČZS Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice oznamuje všem členům ZO ČZS, ale i nečlenům, vlastníkům parcel na Osadě, že dne;

 

26. září 2020 od 09,00 hod., se uskuteční členská schůze organizace – shromáždění všech vlastníků parcel v jídelně ZŠ Želenice.

Výbor žádá všechny členy i nečleny, aby se ve vlastním zájmu na jednání tohoto shromáždění dostavili. Vždyť Osada je rozsáhlá, zejména společná parcela 384/2 a zařízení na ní instalované. Instalované zařízení, zejména rozvody vody, lesní pramen a jeho údržba, oplocení, cesty a další zařízení Osady vyžaduje značné úsilí k zajištění funkčnosti. Na plnění úkolů se proto musí podílet všichni vlastníci parcel. V současné době bude potřeba doplnit výbor organizace, který zajišťuje a organizuje všechny akce na Osadě. Na tom se musí podílet i nečlenové, kteří žel, neprojevují o správu Osady zájem, to se musí změnit. Rovněž tak potřebujeme doplnit důvěrníky, kteří pečují o přidělené vlastníky bez rozdílu. Nejčastěji slyšíme „koupil jsem si parcelu, abych se na ní rekreoval“. Avšak to je jenom jedna stránka věci, ta druhá je zajistit vše potřebné, aby ta „rekreace“ byla úspěšná. Proto výbor stanovil pro jednání následující program; (může být ještě upraven)

  1. Zahájení, přivítání vlastníků (Bíly)

        (prezence Sihelník, Novotný)

     2.   Volba návrhové komise (Bíly)

        (Novotný, Sihelník)      

  1.  Zpráva o činnosti (Fér)
  2.  Zpráva o hospodaření (Mušková)

        - inventury

        - zpráva kontrolní komise

  1. Návrh finančního rozpočtu pro rok 2020 (Bíly)
  2. Návrh plánu práce na kalendářní rok 2020 (Fér)
  3. Diskuse k předneseným zprávám (Bíly)
  4. Doplňující volba výboru a důvěrníků (Bíly)
  5. Návrh na udělení odměny (Fér)
  6. Návrh usnesení (Fér)
  7. Závěr schůze (Bíly)

Vezměte si sebou, prosím, peníze na zaplacení členských a účelových příspěvků! Viz platební listina! Nebo plaťte u UniCredit Bank na č.ú: 1323622001/2700

Výbor organizace

vložil: Ondřej Fér, 16. 6. 2020 (1)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
114081
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.