Platby vlastníků parcel

Vlastníci parcel, kteří mají možnost platit stanovené poplatky na bankovní účet organizace, mohou tak učinit na náš účet vedený u UniCredit Bank číslo účtu 1323622001/2700. O platbě na uvedený účet organizace informujte Vašeho důvěrníka od kterého obdržíte členskou známku a účetní doklad, případně účetní. Organizace zjistí platbu elektronickým dotazem u banky. Výše plateb vlastníků je uvedena v oddílu "Platby vlastníků parcel" pod názvem "Platby pro rok 2020".
Prosíme, dodržujte tyto pokyny, abychom měli aktuální přehled o situaci v platbách. Případné nejasnosti s výši plateb konzultujte před zaplacením s důvěrníkem nebo pokladní. Preferujeme platbu elektronický na uvedený účet.

Celkem:
Dnes:
On line:
119282
8
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.