Návrhy ke zlepšení naší práce, stanoviska vlastníků


Autor: Procházka Karel 2020-09-04 14:33:49/1114

Omlouvám se,že se nezúčastním schůze. Procházka

Autor: 2020-09-04 14:31:31/1113

Autor: Správce stránek 2019-02-12 16:31:01/830
Vážení vlastníci parcel Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice 12. 2. 2019 (Provolání k vlastníkům parcel Nová Osada) Vážení vlastníci parcel a zahradních chatek, Nová Osada! Výbor ZO ČZS připravuje jednání členské schůze organizace spojenou s pozváním všech vlastníků parcel na toto jednání na den 27. dubna 2019.(viz program na jiném místě) V současné době máme evidováno v našem seznamu celkem 89 parcel a 91 vlastníků na Nové Osadě. Z tohoto počtu je pouze 65 evidovaných členů v ZO ČZS Nová Osada. Celkem 26 nových vlastníků, kteří postupně koupí parcely nabyli, nejsou evidováni jako členové ZO ČZS ani neměli zájem o toto členství. Naše Osada je rozlehlá s velkou společnou parcelou č. 384/2 a jejím oplocením, cestami i rozsáhlým vodním hospodářstvím. To vyžaduje značné úsilí při správě této Osady i finanční náklady na zajištění potřebných náležitostí k jejímu chodu. Vážení vlastníci! Není nadále možné, aby na organizaci řízení chodu této Osady participovali pouze vlastníci a členové ZO ČZS v počtu 65 a 26 vlastníků nemělo na tom žádný podíl a vliv. Výbor Nové Osady proto opakovaně žádá vlastníky parcel, nečleny ČZS, aby se zúčastnili společného jednání dne 27. 4. 2019 v jídelně základní školy Želenice a to od 09,00 hod., a přijali účast ve výboru společenství na dalším chodu Nové Osady. Účast všech vlastníků na tomto „shromáždění vlastníků“ je naléhavá zejména i proto, že dojde ke změně dosavadních členů výboru za nově zvolené vlastníky. Je žádoucí, aby podíl na řízení a chodu Osady přijali i ti, kteří nejsou organizováni v ČZS a po zvolení do některé pozice by se stali členy ČZS ZO Nová Osada. Nelze se donekonečna spoléhat na to, že starost o Osadu prostě zajistí i nadále ti, kteří to dělají již spoustu let. Ve výboru po 15 letech ukončila činnost k 31. 12. 2018 Stanislava Koderová, tajemnice a pokladní, po 15 letech ve výboru a v jeho vedení končí k 27. dubnu 2019 předseda výboru Ján Bíly, po 4 letech ve funkci místopředsedy končí k 27. dubnu 2019 Michal Mach. Ve funkci hospodáře bude do dalšího období ze stávajícího výboru kandidovat Miroslav Sihelník a dále předseda KK Pavel Pokorný se současnými členy KK, aby byla zajištěna kontinuita z dřívější činnosti. Z toho je patrné, že bude potřeba zvolit nové vedení Osady a to jak z členů ČZS, vlastníků parcel, jakož i nečlenů vlastníků parcel. Prosíme, aby tuto informaci vzali na vědomí všichni vlastníci parcel na Nové Osadě. Z uvedených důvodů je účast všech vlastníků na „shromáždění vlastníků“ dne 27. dubna 2019 velmi důležitá. Nemůžeme si dovolit, aby na Osadě došlo k tzv. „bezvládí“. V takovém případě by zcela jistě došlo ke zhroucení celého systému funkčnosti Nové Osady a její obnova by nebyla jednoduchá, jestli vůbec by se to podařilo. Vážení přátelé, věříme, že zvážíte všechny shora uvedené skutečnosti a společného jednání vlastníků se i ve vlastním zájmu zúčastníte a projevíte zájem na spoluúčasti chodu Osady a i přijetím odpovídajících funkcí ve vedení Nové Osady. Za výbor : Ján Bíly předseda
Autor: Správce stránek 2017-12-12 17:48:38/651

Přidat příspěvek

Autor: (max. 64 znaků)
Příspěvek
Zde opište tento kontrolní kód: kontrola
Celkem:
Dnes:
On line:
117435
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.