Návrhy ke zlepšení naší práce, stanoviska vlastníků


Autor: Předseda 2019-12-14 17:23:48/949

Vážení vlastníci! Jak již mnozí víte, byly na všechna vrata osazeny nové zámky. Výbor se věcí zabýval dostatečně dlouho, byly zkopírovány klíče k zámkům pro všechny vlastníky, které důvěrníci za úplatu 35 Kč předali vlastníkům, které mají na starosti. O všech krocích stran výměny zámků jste byli průběžně informováni a to jak na našich webových stránkách tak i písemně ve vývěskách na Osadě. Přesto se po instalaci nových zámků na vrata začátkem prosince vyskytly u některých vlastníků problémy s jejich otevíráním, respektive někteří zapomněli, že k zámkům mají nový klíček nebo dokonce nový klíček ani nemají. A tak se stalo, že některý „iniciativní“ vlastník přestříhl řetěz, kterým jsou vrata uzamykány a na němž je přivařen zámek. Další „iniciativní“ vlastník dokonce kvůli jeho zapomětlivosti nebo nekázni či neinformovanosti vysadil půlku vjezdových vrat do Osady v horní části vjezdu z Jílovské cesty zřejmě proto, že neměl k dispozici správný klíček a samozřejmě již je zpět nenasadil. Dokonce některý vlastník osadil na vrata vlastní zámek a způsobil tak jiným vlastníkům další problémy. Vážení vlastníci, za nové zámky k vratům a jejich úpravu na otevírání jedním klíčkem jsme vynaložili nemalé finanční částky a úsilí stran hospodáře p. Sihelníka. Je proto přinejmenším z „podivem“, že se mezi námi vyskytují vlastníci, jejichž vztah ke společnému majetku jim nic „neříká“ a projevují také hrubou nekázeň. Výbor opětovně upozorňuje, že je záležitostí každého vlastníka, aby měl k dispozici klíček k vratům na Osadě, protože byly dostatečné informace, že ke změně dojde a také bylo přijato dostatečné organizační opatření, aby se klíček dostal ke všem vlastníkům, kteří o něj projevili zájem. Za výbor: Ján Bíly, předseda výboru

Autor: Správce stránek 2019-02-12 16:31:01/830
Vážení vlastníci parcel Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice 12. 2. 2019 (Provolání k vlastníkům parcel Nová Osada) Vážení vlastníci parcel a zahradních chatek, Nová Osada! Výbor ZO ČZS připravuje jednání členské schůze organizace spojenou s pozváním všech vlastníků parcel na toto jednání na den 27. dubna 2019.(viz program na jiném místě) V současné době máme evidováno v našem seznamu celkem 89 parcel a 91 vlastníků na Nové Osadě. Z tohoto počtu je pouze 65 evidovaných členů v ZO ČZS Nová Osada. Celkem 26 nových vlastníků, kteří postupně koupí parcely nabyli, nejsou evidováni jako členové ZO ČZS ani neměli zájem o toto členství. Naše Osada je rozlehlá s velkou společnou parcelou č. 384/2 a jejím oplocením, cestami i rozsáhlým vodním hospodářstvím. To vyžaduje značné úsilí při správě této Osady i finanční náklady na zajištění potřebných náležitostí k jejímu chodu. Vážení vlastníci! Není nadále možné, aby na organizaci řízení chodu této Osady participovali pouze vlastníci a členové ZO ČZS v počtu 65 a 26 vlastníků nemělo na tom žádný podíl a vliv. Výbor Nové Osady proto opakovaně žádá vlastníky parcel, nečleny ČZS, aby se zúčastnili společného jednání dne 27. 4. 2019 v jídelně základní školy Želenice a to od 09,00 hod., a přijali účast ve výboru společenství na dalším chodu Nové Osady. Účast všech vlastníků na tomto „shromáždění vlastníků“ je naléhavá zejména i proto, že dojde ke změně dosavadních členů výboru za nově zvolené vlastníky. Je žádoucí, aby podíl na řízení a chodu Osady přijali i ti, kteří nejsou organizováni v ČZS a po zvolení do některé pozice by se stali členy ČZS ZO Nová Osada. Nelze se donekonečna spoléhat na to, že starost o Osadu prostě zajistí i nadále ti, kteří to dělají již spoustu let. Ve výboru po 15 letech ukončila činnost k 31. 12. 2018 Stanislava Koderová, tajemnice a pokladní, po 15 letech ve výboru a v jeho vedení končí k 27. dubnu 2019 předseda výboru Ján Bíly, po 4 letech ve funkci místopředsedy končí k 27. dubnu 2019 Michal Mach. Ve funkci hospodáře bude do dalšího období ze stávajícího výboru kandidovat Miroslav Sihelník a dále předseda KK Pavel Pokorný se současnými členy KK, aby byla zajištěna kontinuita z dřívější činnosti. Z toho je patrné, že bude potřeba zvolit nové vedení Osady a to jak z členů ČZS, vlastníků parcel, jakož i nečlenů vlastníků parcel. Prosíme, aby tuto informaci vzali na vědomí všichni vlastníci parcel na Nové Osadě. Z uvedených důvodů je účast všech vlastníků na „shromáždění vlastníků“ dne 27. dubna 2019 velmi důležitá. Nemůžeme si dovolit, aby na Osadě došlo k tzv. „bezvládí“. V takovém případě by zcela jistě došlo ke zhroucení celého systému funkčnosti Nové Osady a její obnova by nebyla jednoduchá, jestli vůbec by se to podařilo. Vážení přátelé, věříme, že zvážíte všechny shora uvedené skutečnosti a společného jednání vlastníků se i ve vlastním zájmu zúčastníte a projevíte zájem na spoluúčasti chodu Osady a i přijetím odpovídajících funkcí ve vedení Nové Osady. Za výbor : Ján Bíly předseda
Autor: Správce stránek 2017-12-12 17:48:38/651

Autor: Výbor ZO ČZS Nová Osada 2015-06-06 12:56:53/321

Vážení vlastníci!

Výbor organizace upozorňuje na závažná pochybení při prodeji a převodu parcel na nové vlastníky. Jde o to, že při prodeji parcely není převedena na nového vlastníka 1/89 (1/178) podílu společné parcely č. 384/2. Lze se proto oprávněně domnívat, že mnozí vlastníci parcel ani netuší, že jim patří též příslušný díl ze společné parcely, neinformuji realitní kancelář o tomto stavu a výsledek je závažným pochybením převodu. Vlastník prakticky nemá ani přístup ke své parcele po Osadě, protože žádný společný díl nevlastní a tak se pohybuje po Osadě nelegálně. Dále nám to způsobuje organizační potíže a zejména nelze od těch, kteří uvedený díl nevlastní, ani požadovat stanovené poplatky v tuto chvíli ve výši 300 Kč a též při případných investicích na společnou parcelu. Žádáme proto vlastníky, kteří prodávají hlavní parcelu, aby neopomíjeli na díl ze společné parcely č. 384/2. V posledním období došlo k pochybení v případech prodeje parcel u těchto vlastníků: Sloupa Miroslava,  po zemřelém Milanu Blatném, naposled u Kmínka Vladimíra. Výbor žádá všechny vlastníky, kteří budou prodávat hlavní parcelu, aby nezapomínali, že také vlastní příslušný díl společné parcely č. 384/2.

Autor: Výbor ZO ČZS Nová Osada 2015-05-10 09:45:19/302
Vážení vlastníci, bylo zjištěno, že zloději začali krást plastové nádrže a sudy na vodu umístěné na našich parcelách. Neštítí se ani rozříznout pletivo a přes vzniklý otvor lup odnést z parcely. Je to nový fenomén, protože s kovovým materiálem mají nyní problém, přesedlali na plasty, kde není žádné omezení a lze je proto snadno zpeněžit! Stalo se tak tento týden 7. května 2015, kdy byli spatřeni dva cikáni v 0600 hod., v Jiskrové ulici jak nesou ve směru od našich parcel dva plastové sudy a směřují přes silnici  k Labi, zřejmě do sběrny. Následně bylo nahlášeno odcizení sudů dvěma vlastníkům včetně poškození pletiva. Bohužel případ nebyl ihned po spatření zlodějů ohlášen polícii přesto, že byla možnost zloděje zadržet ještě v Jiskrové ul. Je proto důležité každou krádež oznámit na polícii, po nenahlášení se nám mohou krádeže materiálu i výpěstků čím dále tím více rozrůstat. Nahlášení a případné zjištění pachatelů působí také preventivně na případné další zloděje.

Přidat příspěvek

Autor: (max. 64 znaků)
Příspěvek
Zde opište tento kontrolní kód: kontrola
Celkem:
Dnes:
On line:
111622
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.