Aktuální informace najdete na www.zahradkari-holesov.cz

V roce 2023 připravujeme: přednáška - Pěstování růží, přednáška bylinkáře p.Steinbauera, floristické kursy pro žáky a studenty, Floristická soutěž - zámek Holešov, výstava soutěžních prací v arkádách zámku, Mezinárodní výstava mečíků - zámek Holešov, moštování, vaření povidel, Adventní tvoření.
více

O nás

Český zahrádkářský svaz
je zde pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. 

Sdružuje téměř 160 000 členů z celé České republiky v 2660 základních a 17 specializovaných organizacích.
ČZS je plně demokratické, nepolitické, zájmové, občanské sdružení, které vzniklo v roce 1957, ale jeho historie ve své pěstitelské podstatě sahá téměř do doby Karla IV. Již od 16. století evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku zahrádek na okrajích měst. Český zahrádkářský svaz pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností ať se jedná o pěstitelskou, právní nebo finanční pomoc a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborné komise.


K přátelskému soužití zahrádkářů neodlučně patří jejich společenská zařízení, ať se jedná o klubovny, moštárny, palírny, sušárny. K zajišťování zahrádkářských potřeb jim slouží i zahrádkářské prodejny.
Pro zvyšování odborné úrovně všech členů, zajišťuje svaz odbornou výchovu na všech stupních své organizační struktury. Ke vzdělávání členů v základních organizacích využívá své odborné instruktory, kteří své vzdělání získávají při odborných svazových školení a jsou převážně i absolventy ústřední zahrádkářské akademie.


Svaz pravidelně vydává nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost odborné příručky "Rukověť zahrádkáře". S aktuálním děním seznamuje ve svém časopisu Zahrádkář. Každoročně vydává odborně-výchovné a propagační materiály pro děti.


Ukázkou velmi dobrých pěstitelských výsledků zahrádkářů jsou celostátní i regionální zahrádkářské výstavy. Svaz se také pravidelně účastní mnoha profesionálních celostátních zahradnických a zemědělských výstav.
ČZS má pevnou organizační strukturu. Skládá se z jednotlivých základních organizací, které jsou regionálně sdruženy do územních sdružení. Zvláštností jsou specializované organizace, které mají svou členskou základnu rozptýlenou po republice. Centrálním článkem je republiková rada ČZS. Potřeby těchto orgánů zajišťuje ústředí ČZS.


Z hlediska demokratického uspořádání má každý člen možnost spoluúčasti na rozhodování svazu. Každá základní organizace deleguje své zástupce do rady územního sdružení, z ních jsou voleni zástupci do vrcholného orgánu svazu - republikové rady. Tím je plně zabezpečeno demokratické rozhodování ve věcech svazu.


Rozhodováním o zásadních otázkách svazu je v období mezi zasedáním pověřeno volené představenstvo republikové rady. Činnost svazu upravují Stanovy, na jejichž tvorbě se podílejí formou svých připomínek všichni členové ČZS. O celé šíři své činnosti, změnách zákonů a svazových akcích informuje svaz členy pravidelně 2-3x ročně prostřednictvím Zpravodaje.
ČZS byl v letech 1996 až 2008 členem Evropské ligy zahrádkářů, která sdružuje 3,5 milionů zahrádkářů z 14 zemí Evropy. To mimo jiné dokazuje, že zahrádkaření není ojedinělé jen u nás, jak se někteří mylně domnívají.


Naše ZO , bude v letošním roce  vzpomínat již 70 let založení zahrádkářské činnosti v Holešově. Je zájmovou organizací sdružující občany (nyní máme 110 členů), kteří mají zájem o přírodu, o odpočinek na svém kousku zahrádky, mají zájem si vypěstovat své ovoce a zeleninu a radovat se ze své práce.  Ale nejen vlastníci zahrádek jsou našimi členy.

Pro celou veřejnost pořádáme výstavy ovoce, zeleniny a květin. Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět víc o problematice v oblasti ovocnářství, zelinářství, květinářství, pořádáme přednášky a besedy s odbornými instruktory z naší ZO. Každoročně pak zajišťujeme odborné zájezdy a exkurze, kterých se může zúčastnit kdokoliv ze zájemců a občanů.

Naše zahrádkářské osady a zahrady jsou součástí veřejné zeleně. 

JSOU TO ZELENÉ PLÍCE MĚSTA.!

Navíc si čím dál víc našich členů uvědomuje, že si vlastně vypěstují zaručeně zdravé produkty, a i když se v našich obchodních řetězcích dá nakoupit ovoce a zelenina po celý rok, měli by hlavně rodiče malých dětí vědět, že ovoce bylo vypěstováno třeba s 15-20 postřiky, a tudíž, že to, co je sice krásné, zdaleka není tak zdravé.!