Vítáme Vás

na stránkách naší Základní organizace ČZS Dobříš p. s.

Naše organizace vznikla v roce 1952. Nadšení zahrádkáři z Dobříše a okolí si postavili v roce 1978 společnou moštárnu, která je dodnes v provozu. Naše organizace sdružuje v současné době okolo devadesáti členů. Řada našich členů zahrádkaří na soukromých zahradách a dále provozujeme tři zahrádkářské osady Vlaška, Brodce I a Brodce II. V současné době připravujeme ve spolupráci s majiteli pozemků a s Městem Dobříš další zahrádkářskou osadu  Bzdinka I, kde bude dalších 18 zahrádek pro nové členy naší organizace.

Naše základní organizace má v současné době 92 členů. Zahrádkaříme v podmínkách ne právě příznivých pro naši činnost, neboť v oblasti Dobříšska  jsou pravidelně přísušky, zejména v pozdním jarním a v letním období, způsobené srážkovým stínem Krušných hor, Brd a Hřbetů, které se tyčí v bezprostřední blízkosti. Je to oblast velmi příznivá pro rekreaci a jsme jednou z významných rekreačních oblastí občanů Hlavního města Prahy. Chataři jsou většinou velmi dobrými zahrádkáři. Naše zahrádky jsou v nadmořské výšce od 350 m do 400 m nad mořem a základním půdotvorným substrátem jsou chudé algonkické druhohorní břidlice, které dávají vznik lehkým až středně těžkým skeletovitým půdám, vysychavým a chudým na živiny. I v takových podmínkách lze úspěšně zahrádkařit a o naši činnost je v řadách občanů města Dobříše i okolí velký zájem.

V letošním roce se nám podařilo prosadit, po dlouhých letech a složitých jednáních, vybudování nové zahrádkové osady Bzdinka. Noví členové naší organizace v současné době připravují oplocení celé osady. Na pozemku, který máme v dlouhodobém pronájmu od soukromé osoby jsme vybudovali vrtanou studnu s dostatečnou kapacitou vody (30 m3/den), pozemek čistíme od náletových dřevin a těšíme se na jaro, kdy začnou noví zahrádkáři na svých zahrádkách pracovat naplno.

Současný výbor ZO ČZS Dobříš  a Kontrolní komise pracují ve složení:

 Předseda ZO Ing. Karel Vítek, CSc.
 Tajemník Mgr. Jaroslava Fliegerová
 Hospodářka Mgr. Dana Vokurková
 Členové výboru

pp. Josef Černohorský,
Karel Cvrk, Ing. Jiří Vrba a Leoš Skočdopole

 Předsedkyně kontrolní komise p. Chlumecká Marie
 Člen kontrolní komise p.  Ernstová Alena
 Člen kontrolní komise p. Ing. Vrbová Lenka
Naše organizace vlastní moštárnu, kterou provozuje již od roku 1978. Za dobu existence moštárny bylo zpracováno nejvíce ovoce v roce 1982 kdy jsme vylisovali 109 815 l za sezónu a nejméně v roce 2005 kdy to bylo pouze 1 759 l. V naší moštárně jsme vybudovali v letošním roce  malou pěstitelskou pálenici na zpracování ovocných kvasů. Našim členům i ostatním zájemcům umožňujeme, aby si odložili část svého moštu pro výrobu kvasu a nechali si jej vypálit na ovocnou pálenku. Provoz pálenice byl zahájen 4. prosince 2015. Kromě kvasů z vlastního moštu zpracujeme zájemcům i dovezené kvasy připravené doma. Technologie pálenice je od renomované firmy Kovoděl Janča s.r.o. z  Uherského Brodu.

Celkem:
Dnes:
On line:
5645
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobříš
Dukelské nám. 1016, 263 01 Dobříš, č.zo: 111003, IČO: 61099724
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.