Historie

Základní organizace Dobrčice vznikla r. 1980 a dne 2. října 1990 byla registrována.


Něco málo z naší kroniky aneb toulky zahradní historií...

Rok 1981

Rok 1981 je pro základní organizaci Dobrčice památný tím, že konečně byla zahájena aktivní činnost. Od r. 1980 se sice schůzovalo, ale to bylo tak vše. Po jednání MNV Skršín byl ZO předán do užívání „starý sad“. Sad v uvozovkách proto, že už asi dobrých 30 let nesloužil svému účelu, ale po celá ta léta byl veřejný pro celou vesnici a okolí. Bylo to rumiště zarostlé křovím, přestárlými stromy a vyhozenými zbytky hospodářských strojů a nářadí.

Za účasti zvoleného výboru a předsedy Richtra bylo rumiště rozděleno mezi 26 nadšenců. Tento základ zahrádkářské osady se ještě tentýž den pustil s velkým elánem do práce. Vysekalo se křoví, vytrhaly stromy a odklízelo se staré harampádí. Bylo to úžasné, s jakým fantastickým elánem se začalo pracovat. Sotva byly přidělené díly vyčištěny, hned se uvažovalo o stavbě zahradních chatek. Připravovala se půda pro první záhonky zeleniny a kytiček. Předseda Richtr byl následně z důvodu nedostatku času a v souvislosti s neřešeným problémem převodu pozemků nucen z funkce odejít.

S. Tanhäuser, který zatím vyřizoval organizační záležitosti, přinesl plánky několika typů chatek. Na jednom typu jsme se sjednotili a s. Tanhäuser zajistil rozmnožení plánků. A začalo se s hloubením sklepů.

Byla svolána členská schůze myslivny v Lužicích, protože v tu dobu nebyla nikde volná vhodná místnost k tomuto účelu. Na této schůzi byl zvolen novým předsedou s. Porš. S odstupem času se ukázalo, že jsme zvolili správného a zkušeného člověka, navíc s mnoha užitečnými známostmi. Záležitosti ZO dostaly pozitivní spád. Byly vyřízeny administrativní záležitosti spojené s převodem pozemků, s čímž bylo spojeno spoustu starostí a vynaloženého úsilí. Konečně bylo povolení ke stavbě chatek na světě.

Začalo se stavět s velkým elánem a rychlostí japonského šinkanzenu. Při vlastním budování zahrádek a chat se nicméně nezapomínalo na závazek odpracovat 50 brigádních hodin za každou zahrádku. Byla zavedena pitná voda, upraveny cesty, natřel se plot kolem pozemku MNV Skršín a v neposlední řadě proběhlo nahození a úprava budovy MNV Skršín, aby se místním občanům např. dobře volilo. Zdá se to až neuvěřitelné, co všechno se stihlo v tak krátkém čase.

V říjnu jsme se vypravili na společný zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“. Autobus zajistil s. Dlask a spolehlivě nás dovezl tam i zpět. Byl to pro nás pěkný zájezd plný zážitků.A léta plynula dál…

V následujícím roce na výroční schůzi v Lužicích bylo odhlasováno již o 10 brigádnických hodin méně, tedy 40 hod. na zahrádku a byly vytýčeny další úkoly. Dokončení oplocení pozemků a rozvod elektřiny po celé osadě. Usnesení bylo splněno. Na návsi v Dobrčicích byly vysázeny stromky a oplocení bylo natřeno. V zahrádkách rostou stavby chatek, ale především jsou pečlivě obdělávány záhonky s rozmanitou květenou a početnými druhy zeleniny. Pro hezký vzhled osady se vysázelo do předzahrádek na 1000 keřů růží. Od jara do podzimu je osada samý květ.

V plánu na rok 1986 bylo odhlasováno založení sadu na pozemku, který nám přenechal Státní statek Most. Po zorání a přípravě půdy bylo vysázeno 200 ks jabloní. Vybíralo se kamení, sekala se tráva kolem stromků, vybudovalo se oplocení a další společné dílo tak vzkvétalo ke kráse všech. S. Stejskal udržuje zeleň kolem vodní nádrže. V červnu byla provedena kolaudace prvních 26 chatek a bylo dokončeno celkové oplocení osady. Pracuje se stále s elánem a předseda stále něco vymýšlí a dbá o to, aby zahrádkáři neměli dlouhou chvíli a nedostavila se snad nuda. V prosinci nás poprvé postihla smutná událost. Z našeho středu odešla na věčnost s. Poršová. Na výroční schůzi byl vyhlášen socialistický závazek na počest XVII. sjezdu KSČ. Za mimořádnou aktivitu byli odměněni knihou tito soudruzi: Porš, Tanhäuser, Dlask, Holub, Sýkora, Drda, Macura, Pelcman, Stejskal, Šoustek, Kreisinger a s. Kecskésová. Čestné uznání dostali s. Sárička a Chovan.

Poprvé jsme se účastnili výstavy ovoce a zeleniny, která se konala v Oblastním domě kultury v Mostě a za účast a uspořádání stánku jsme z OV ČZS Most obdrželi „Čestné uznání“ a 3. místo.

Vypomáhalo se s údržbou MNV a vybudování jímky v mateřské škole ve Skršíně. Byly rozděleny další pozemky a osada se tak rozrostla o další členy.


Osmdesátý sedmý ve znamení akce „Z“

Výroční schůzí byly na rok 1987 uloženy a schváleny tyto úkoly: vybudování vjezdu do osady, vybudování točny pro autobus na návsi, zahájit akci „Z“ – kulturní dům a stálá péče o sad. Byla provedena volba výboru a revizní komise. Předsedou byl zvolen Porš M., tajemníkem Tanhäuser F., pokladní Kecskésová J., členové Dlask J., Macura V., Holub M., Hyxa L. a revizní komise ve složení Kresinger L., Drdová M. a Pelcman P. Za aktivitu byli věcnými dary oceněni tito členové: Dlask, Pelcman, Drda, Sýkora, Kecskés, Latečka, Zemanovič, Šoustek, Honke, Soták, Sviták, Tanhäuser, Porš, Kecskésová. Uložené úkoly byly splněny. Pokračovala péče o sad, sbíralo se kamení a okopávaly se stromky. Byla vypuštěna a následně čištěna vodní nádrž. Soudruzi Drda, Sýkora a Pelcman provedli rekonstrukci čerpací stanice včetně jejího zastřešení a oplocení. S. Wenda zhotovil pro MNV Skršín volební urnu. Byla provedena elektrifikace celé osady a stavba rozvodných kiosků. Zbourala se stará stodola, která byla určena k demolici a zcela reálně se začalo jednat s předsedou MNV Skršín s. Sáričkou o rekonstrukci a přebudování bývalé bytovky na kulturní dům a moštárnu. Zajišťovala se projektová dokumentace. Zase byl za námi jeden úspěšný rok až na další smutnou událost, kdy naše řady opustil s. Smrček.

Tentokráte se konala výroční členská schůze ve Skršíně v motorestu Jednoty. S. Vedral z OV ČZS předal pamětní listy k 30. výročí ČZS za dobrou práci v ČZS s. Poršovi a s. Tanhäuserovi. Bylo provedeno zhodnocení splněných úkolů. Jako nový závazek bylo schváleno zahájení akce „Z“. Kulturní dům, moštárna a stavba požární zbrojnice měla zelenou. Tento úkol byl rozvržen na dva roky, tj. 1988-1989. Začalo se opět s velkým elánem. Na stavbě byl stále čilý ruch, jedni bourali a druzí už zase stavěli. Vnitřek budovy rychle měnil svůj vzhled. Současně se stavěla požární zbrojnice, která přiléhá k čelní straně budovy. Na návsi se provedla celková úprava, obrubníky ohraničily zatravněné plochy a byly vysázeny okrasné stromky. Při vší té pilné práci na zahrádkách i na stavbě se ušetřil čas na společný zájezd na výstavu „Flora Olomouc“. Všem, kteří se zájezdu zúčastnili, se velice líbil.

Nezapomínalo se ani na sad. Opět se sbíralo kamení, ošetřovaly stromky a sekala tráva. Některé stromky už dokonce kvetly. Zatím jen pro potěšení než užitek. Byla provedena kolaudace posledních chatek. V říjnu zavítala do našich řad smrt již potřetí…opustila nás navždy s. Drdová. Již třetí rok končíme takovou smutnou událostí skoro symbolicky konec roku – konec života. Na štěstí jde život dál a po zimě přijde zase jaro.

...pokračování zas příště ;-)


Zápisy z kroniky budou převedeny do digitální podoby a postupně uveřejněny na těchto našich webových stránkách
.
Celkem:
Dnes:
On line:
8670
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrčice
Jana Kubelíka 1140/6, Most, č.zo: 408017, IČO: 42139813, tel. 721833648
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.