ČLENOVÉ VÝBORU

ZO ČZS Cholupice II

Termíny schůzí výboru - každé druhé úterý v měsíci, v 17 hodin,

v restauraci Želivka, ulice Vazovova 3229

Při zasílání platby ZO ČZS Cholupice II poštovní poukázkou vyplňte:
            Adresa:                                 Č. účtu                     V. symbol
Základní organizace Českého        258100404/0300      číslo zahrádky
zahrádkářského svazu Cholupice II                                                                    
                 143 00 Praha 12 Modřany                
    e-mail:    cholupice2@seznam.cz                                                                           

Kontakt na členy výboru:

 č. zahr.
 jméno telefon e-mail
 139 Skok Pavel (předseda)
 725 783 135
 skok@centrum.cz
 72 Kříček Roman (místopředseda
  603 905 674
 roman.kricek@uzimex.cz
 20 Nováková Zuzana (tajemnice)
 603 265 878
 zuzana.novakova@cmail.cz
 211 Böhmová Věra (pokladní, voda C, brigády C
 605 418 641
 bohmovaveru@seznam.cz
20 Novák Petr (elektřina spolková a B, voda B
 732 107 132
 petr.novak@cmail.cz
 197 Lukáč Martin (elektřina C
 776 844 488
 mar.luk@seznam.cz
 90 Štěchová Marie (brigády, administrativa)
775 369 681
 stechova72k@seznam.cz

 
 
 

 KONTROLNÍ KOMISE :
 
 55 Hofmannová Jolana (předsedkyně, kontrola plateb)
 606 181 772
 joho 2003@volny.cz
196 Vrabcová Zuzanka (členka + formuláře na převod)
 606 312 826
 kancelservis@atlas.cz
 98 Rejf Pavel (člen + webová stránka)
727 965 366
 prejf@seznam.cz
    
    

        
      ZAJIŤOVÁNÍ PRACOVNÍCH A OSTATNÍCH ČINNOSTÍ NA LOKALITĚ B :

 č. zahr.
 jméno telefon e-mail
 72 př. Kříček (brigády, zajišťování údržby)
 603 905 674
 roman.kricek@uzimex.cz
 90 př. Štěchová (brigády, zajišťování údržby) 775 369 681
 stechova72k@seznam.cz
 20 př. Novák
 732 107 132
 petr.novak@cmail.cz
 41 př. Stýblo (napouštění, vypouštění, opravy spolkové sítě, plombování)
 606 527 072
 
 20 př. Nováková (zajišťování odečtu a výběr peněz, klíče ke vchodu do osady)
 603 265 878
 zuzana.novakova@cmail.cz
 196 př. Vrabcová
 606 312 826
 
 211 př. Böhmová (pokladní) 605 418 641
 bohmovaveru@seznam.cz


      ZAJIŤOVÁNÍ PRACOVNÍCH A OSTATNÍCH ČINNOSTÍ NA LOKALITĚ C

 211 př. Böhmová (organizování, přidělování práce - /zástup př. Skok/ - odečty spotřeby, klíče ke vchodům, hlášení oprav vodovodního řadu, pokladní)
 605 418 641 bohmovaveru@seznam.cz
 197 př. Lukáč (elektřina)
 776 844 488
 
 170 př. Sedláček (spolkové rozvody, opravy vodovodního řadu)
  
 196 př. Vrabcová (formuláře na převod zahrádky)
 606 312 826
 kancelservis@atlas.cz
    
    
Celkem:
Dnes:
On line:
22828
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cholupice II
Hornocholupická, 143 00 Praha 12 – Modřany, č.zo: 804005, IČO: 62931229, tel. 244 401 091
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.