Historie naší organizace

Organizace Českého zahrádkářského svazu v Bohuslavicích byla založena 22. ledna1967 a ve svých počátcích měla 16 členů. Jejich činnost byla již od počátku velmi rozmanitá, jednalo se jak o činnost hospodářskou, tak brigádnickou, ale i kulturní. Spolek zahrádkářů zajišťoval a dodával případným zájemcům ovocné stromky a keře, okrasné růže či sadbu brambor. Od roku 1980 dostali zahrádkáři k užívání zahradu nad kulturním domem a od roku 2006 též obecní sad Na Drahách. Mezi další aktivity spolku patří soutěže o nejlepší zahrádku a předzahrádku,výstavky ovoce a zeleniny, zájezdy na výstavy Flora Olomouc a  Floria Kroměříž. Kulturní život v obci zahrádkáři obohacují o pořádání tanečních zábav, v posledních letech především zábavy hodové, v minulosti také dožínek  (1967) či maškarních plesů (1981).

A jaké bylo složení jejich prvního výboru? Prvním předsedou byl František Bařinka, místopředsedou Stanislav  Žalek, jednatelem Jaroslav  Kovařík, pokladníkem František Goňa, hospodářem František Slovák, revizorem František Durďák. Během let došlo k několika obměnám výboru organizace, v roce 1979 se předsedou stal Antonín Veselý, v pozdějších letech pak Petr Kovařík  a Josef Šmotek. Ve funkci hospodáře odvedl velký kus práce pan František Gášek.
V současné době mají zahrádkáři 10 členů a od roku 2019 pracuje výbor v tomto složení: předseda Lubomír Slovák,  tajemník Josef Bařinka, hospodář Věra Dobrovská

Zahrádkáři jsou nápomocni i ostatním zájemcům z řad občanů, kteří mají zájem o postřiky ovocných stromů či jiných polních a zahradních kultur, k dispozici mají další zahrádkářské nářadí především k výrobě moštů a ovocných šťáv.Celkem:
Dnes:
On line:
115938
26
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bohuslavice nad Vláří,  č.zo: 605058
Bohuslavice nad Vláří č.p.62, IČO: 72557401, tel. 774871219, mail: slovaklubomir@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.