Členové výboru ZO, kontaktní informace

 

 

Základní organizace ČZS Barrandov

Evidenční číslo: 805 030

IČO:                   67363181

 


Statutární orgán, výbor ZO:

Předseda:  Ivan HÁJEK
Členové: Ladislav SAČEK Ing.
  Anna NECHVÁTALOVÁ
  Petr ŽYWIAK JUDr.
  Josef CEJNAR

 

 

 

 

 


Kontrolní orgán:

Předseda: Zdenka ŠUDŘICHOVÁ
Členové: Milena ŠTEFKOVÁ


Korespondenční adresa: ZO ČZS Barrandov

                                    Devonská 1, 152 00 Praha 5 Hlubočepy 

 


       
Kontaktní e-mail výboru osady:  czs-zo-barrandov@seznam.cz


(Osadní výbor nezprostředkovává prodej chatek, který je zcela na dohodě mezi majitelem a kupcem. Převodem nemovitosti nevzniká novému nabyvateli zahrádkářské chaty – nebo jiné nemovitosti – právo na uzavření podnájemní smlouvy k pozemku na němž se nemovitost nachází. Za účelem předejití případných sporů je uživatel povinen informovat o záměru prodeje nemovitosti výbor ZO ČZS.)