Jaké odrůdy jabloní vysazovat?

Často se setkáváme s dotazy, jaké druhy a odrůdy ovocných stromů a keřů je výhodné vysazovat při zakládání nových, nebo i obnovení starých zahrádek a zahrad. Jedná se o to, aby ovoce bylo kvalitní, zdravé a chutné a stromy vyžadovaly pokud možno méně ochranných zásahů. Co vysazovat se nejlépe pozná na výsledcích, které nám stromy a keře dají. Takovým posouzením je především degustace plodů. Výsledky několika těchto degustací Vám nyní předkládáme.

V listopadu a prosinci 2001 a v lednu letošního roku provedli vyškovští zahrádkáři organizovaní v ZO Soukromníci dvě degustace jablek a jednou ohodnocení hrušek. Celkem bylo ohodnoceno 40 odrůd jablek a 15 odrůd hrušek. Samotných degustací jablek, o nichž se chci nyní zmínit, se celkem zúčastnilo 15 hodnotitelů. Hodnotilo se 7 znaků ? celkový vzhled plodů, vůně plodů, tloušťka slupky, konzistence dužniny, šťavnatost plodu, chuť podle kyselosti a celková chuť. Podle kvality mohl být každý znak ohodnocen l-9 body, přičemz 9 bodů byla známka nejvyšší.

Po součtu všech bodů u jednotlivých odrůd a po zprůměrování nám z obou degustací vyšlo pořadí, kde na prvých místech se umístily odrůdy Bohemia, Gold Bohemia, Jonagold, Rubinola, dále Lotos, Rajka, Svatava a Otava. Při druhé, lednové degustaci jablek se první hodnocení potvrdilo. Velmi dobře se rovněž umístilo novošlechtění z Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích pod označením HL-104 a nová, velmi perspektivní odrůda Rubinstep. Zvláště potěšitelné je i to, že na prvých místech se umístily i nově vyšlechtěné odrůdy od našeho člena - šlechtitele amatéra, přítele Ant. Groška, které jsou přihlášeny do státních uznávacích zkoušek a kterým šlechtitel dal jména Red Grant a Granát.

Velmi podobné výsledky v hodnocení kvality jablek byly získány i na celostátní degustaci v Holovousích a také ve Státní odrůdové zkušebně v Lysicích. A právě na základě těchto degustací, dále dalších několikaletých zkušeností a s přihlédnutím k výsledkům široké ankety, kterou provedl klub ovocnářů při ÚR ČZS Brno-venkov, doporučujeme k výsadbě na zahrádkách ve vyškovském regionu tyto odrůdy jablek:

  • Letní: Julia, Daria,

  • Podzimní: Šampion, Vanda, James Grieve Red, Selena, Lotos,

  • Raně zimní: Rubín, Bohemia, Rosana, Melodie,

  • Zimní: Gold Bohemia, Melrose, Rubinola, Topaz, Rajka, Jonagold, Goldstar, Golden Delicious, Delor.

Všechny tyto degustace byly kromě ověřování kvality širokého sortimentu jablek a hrušek též výměnou zkušeností spojeny s příjemným posezením organizovaných vyškovských zahrádkářů. Zveme proto do naší organizace další zahrádkáře z Vyškova a okolí. Staňte se našimi členy a vyuzijte aktivity naší organizace ku prospěchu své zahrádky i ke své vlastní radosti. Přihlášku za člena Vám poskytne jednatel organizace přítel Ing. Svatopluk Tomek, bytem Vyškov, Janáčkova 14, číslo telefonu 0507/ 344779.

Vyškov 11. února 2002.
MUDr. Josef Horák, ZO ČZS Soukromníci, Vyškov