Datové schránkyOd 1. 1. 2023 musí mít všechny naše organizace (ZO, ÚS a ČZS) datovou schránku. Tato nová právní úprava byla provedena novelou zákona č. 261/2021 Sb., která mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Doposud tato povinnost platila pouze pro právnické osoby zapsané pouze v obchodním rejstříku, od 1. 1. 2023 bude platit pro všechny právnické osoby, které jsou zapsány v registru osob. Mezi registry osob patří i spolkový rejstřík, ve kterém jsou vedeny naše organizace.

Každému spolku a pobočnému spolku by tak měla být v období leden–březen 2023 ministerstvem vnitra zřízena datová schránka. Ministerstvo vnitra doporučeným dopisem zašle statutárním zástupcům přístupové údaje (přístupové jméno a heslo). Přístup do datové schránky bude mít statutární orgán organizace, tj. celý výbor – jednotlivé fyzické osoby. Bylo by vhodné, aby si výbor ZO / představenstvo ÚS určili jednu pověřenou osobu, která bude datové schránky spravovat, tj. kontrolovat došlou poštu a odesílat ji.

Datová schránka slouží zejména ke komunikaci s orgány veřejné zprávy – finanční úřadrejstříkový soud. Orgány veřejné správy již našim organizacím nebudou doručovat listiny na sídlo organizace, ale do datové schránky.

Přes datovou schránku budou muset komunikovat organizace nejčastěji s finančním úřadem nebo s rejstříkovým soudem. Např. přes datovou schránku je potřeba zasílat daňové přiznání FÚ, návrh na zápis změn do spolkového rejstříku nebo založit účetní závěrku / přehled o majetku a závazcích do sbírky listin u rejstříkového soudu. Do datové schránky můžete obdržet dopis od FÚ nebo usnesení o zápisu změn ve spolkovém rejstříku od rejstříkového soudu. Pokud by organizace nevyužila datové schránky ke komunikaci s FÚ např. ohledně daňového přiznání, vystavuje se pokutě.

Doručení dokumentů do datové schránky se bude považovat za doručené okamžikem přihlášení příjemce do datové schránky. V případě, že se příjemce do datové schránky nepřihlásí, bude dokument považován za doručený po uplynutí deseti dnů ode dne jeho dodání do datové schránky, aniž by se příjemce s obsahem zprávy skutečně seznámil. Dojde k tzv. fikci doručení. Proto lze doporučit pravidelnou kontrolu datové schránky, abyste nepropásly žádnou lhůtu např. v podobě výzvy rejstříkového soudu k doplnění podání. Pro tento případ lze bezplatně nastavit avízo příchozí zprávy prostřednictvím emailu.

Samotné zřízení datové schránky bude zdarma, jakož i příjem zpráv a odesílání datových zpráv veřejnoprávním subjektům. Odesílání datových zpráv soukromoprávním subjektům je zpoplatněno, obdobně jako když byly posílány prostřednictvím České pošty. Zpoplatněno je dále také uchovávání datových zpráv, které se jinak automaticky po 3 měsících vymažou. Proto bude potřeba příchozí zprávy ihned ukládat ve svém úložišti - na svém PC, cloudu aj.

Doporučujeme po zpřístupnění datové schránky si nastavit notifikační zprávu na mail nebo SMS na telefonní číslo o doručené zprávě do datové schránky. 

Viz datové stránky návod


Datové stránky návod