Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO Strakonice "1918" - založ. r.1918, 176 zahrádek, Miloslav Kadoch, 386 01 Strakonice 212, tel.: 383 335 866
 • ZO Strakonice "U řepické zastávky", ing.Fr.Kubášek, 386 01 Strakonice 476, tel.: 383 334 236

Moštárny:

 • ZO Blatná
 • ZO Katovice

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Zem CHEBA s.r.o. 389 01 Chelčice u Vodňan 38, tel. 383 382 229
   - velkosady ovocných stromů a drobného ovoce, zpracovna ovoce, tel.: 383 382 226
   - garant biologické ochrany pro ČR, tel.: 383 382 227, záznamník 383 383 313
 • VOD Vodňany - zelinář. výroba včetně velkoskladu, skleníky 3 ha, tel.: 383 382 254, 383 382 250

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Strakonice - Muzeum středního Pootaví (dudáctví, husitství), tel.: 383 321 537, fax: 383 333 391
   - gotic. hrad (13. st.)
   - rodiště F.L.Čelakovského, loutkaře J.Skupy
   - mezinárodní festival dudácké muziky (srpen) vždy v sudém roce, tel.: 383 321 541
 • Blatná - vodní zámek, přírodní park, tel.: 383 423 657
   - daňčí obora, tel.: 383 422 934
   - městské muzeum, tel.: 383 422 640
   - v okolí tvrze
 • Sudoměř - socha Jana Žižky z Trocnova (16 m vysoká) na místě vítězné bitvy r. 1420
 • Vodňany - historické jádro města se zbytky gotického opevnění
   - Alšova galerie, městské muzeum, tel.: 383 382 626
   - Střední rybářská škola (jediná v ČR), tel.: 383 382 410
   - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, tel.: 383 382 402
   - Muzeum rybářských tradic a rybníkářství
 • Helfenburk - zříceniny gotického hradu (14. st.), 6 km od Bavorova, kruhový výhled k Šumavě
 • Volyně - tvrz (14. st.)
   - renesanční radnice (16. st.), MěÚ 383 317 211
   - městské muzeum v tvrzi, tel.: 383 372 481
 • Lnáře - zámek - prohlídka tel.: 383 495 293, 604 401 432, ubytování 383 495 124

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Kolem Blatné - naučná stezka pro cyklisty
 • Autokemp Strakonice - u řeky Otavy
 • Šumavské podhůří - na Volyňce (pstruh. pásmo), východisko Pošumaví