Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO Libčice n.Vlt.- Chýnov, ing. V.Král, Pod Saharou 696, 252 66 Libčice n.V.
 • ZO Libčice n.Vlt.- Vlachovka, V. Červený, Ml. fronty 1601, 140 00 Praha 4
 • ZO Roztoky u Prahy - Žalov K.Borník, Rytířova 810, 140 00 Praha 4

Moštárny:

 • ZO Březová - M.Vnuk, Náměstí 14.října 11, 150 00 Praha 5
 • ZO Řevnice - S.Krejčová, U vodojemu 883, 252 30 Řevnice
 • ZO Všenory - F.Michek, 252 31 Všenory 178

Individuální zahrádky (pomologické):

 • Víšek Jaroslav - 252 10 Mníšek p.Brdy
 • Rajtora Jaroslav - 252 18 Ptice
 • - 252 63 Roztoky u Prahy

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Dobřichovice - Odrůdová zkušebna ÚKZÚZ (drob. ovoce, zelenina)
 • Průhonice - Botanický ústav AV, park
  - Výzkumný ústav okrasného zahradnictví
  - Dendrologická zahrada

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Levý Hradec, Žalov - dávná historie českého státu
 • Únětice - prehistorie, únětická kultura
 • Roztoky - vodní tvrz, zámeček, Středoč. muzeum
 • Jílové - muzeum těžby zlata

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Medník - rezervace vzác. květeny (Kandík psí zub)
 • Dolní Břežany - Údolí Břežanského potoka
 • Přehrady - Slapská, Štěchovická a Vranská přehrada, údolí Sázavy a Vltavy, údolí Berounky
Celkem:
Dnes:
On line:
14979
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha-západ
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 110000, IČO: 433276, tel. 608055978, mail: urprahazapad@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.